VŠMIE otevřela nové právní obory

PRAHA – 20. května 2008 – Nové obory Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě otevřela Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE). Škola tak posiluje stávající nabídku studijních programů o výuku právních oborů a marketingu.

Nově otevřené obory Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě, které se budou od nového akademického roku vyučovat na VŠMIE, poskytnou studentům nejprve základní právní povědomí. Právo v podnikání se pak dále zaměří na finanční, obchodní a živnostenské právo, či právo autorské nebo právo Evropské unie. Právo ve veřejné správě bude připravovat budoucí studenty dále například na  oblast zadávání veřejných zakázek, či pro práci na katastrálních úřadech, v úřadech státní správy a samosprávy. O výuku právních předmětů se postarají zkušení pedagogové z právnických fakult například Karlovy univerzity, či Západočeské univerzity a odborníci z praxe.

„Cílem je připravit studijní programy přesně na míru budoucímu uplatnění studentů s důrazem na praktické využití získaných poznatků. Od našich vyučujících, mezi kterými jsou například kapacity jako prof. Michal Skřejpek, prof. Stanislav Zdobinský a další, očekáváme kvalitní právní zázemí a vysoký standard výuky. Studenti se příslušnou látku musí dobře naučit a záleží pak již jen na nich, jak u zkoušek uspějí,“ popisuje přístup školy ke studentům její ředitel a kvestor Radek Řechka a vzápětí dodává: „Škola jim však k úspěšnému zvládnutí obtížného studia připravuje veškeré studijní, administrativní a organizační podmínky. Péče o studenty je v tomto směru vedle kvalitního studijního programu jednou z našich priorit.“

Všichni posluchači VŠMIE mají již několik let možnost získat po přijetí na VŠMIE přenosné zařízení HP Compaq Tablet PC. S tímto „notebookem-tabletem“ mohou být při výuce neustále připojeni k internetu a tak bez omezení využívat prostředků, které jim školní počítačová sí? nabízí. Díky specifickým vlastnostem Tablet PC si mohou pořizovat poznámky „tužkou“ na displeji přímo do stažených prezentací či dokumentů. Okomentované materiály pak mohou snadno sdílet s ostatními studenty a vyměňovat si tak poznatky nabyté při výuce.

Informace pro média:

Vysoká škola manažerské informatiky (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika. Nyní k němu přibyly i obory právní a to Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny jsou zaměřeny na informatiku a ekonomiku respektive právo, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto tří oblastí. Kromě samotné výuky se VŠMIE a její pracovníci zabývají další tvůrčí, výzkumnou a vědeckou činností.
VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty školy zdarma.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz