VŠMIE pořádá přípravný kurz ke státní maturitní zkoušce z matematiky se spoustou výhod

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) od 22. ledna 2011 otevírá přípravný kurz ke státní maturitní zkoušce z matematiky (http://maturita.vsmie.cz). Kurz obsahuje 40 vyučovacích hodin a povede jej zkušený pedagog, který se na tvorbě státních maturit podílel. V případě, že se úspěšný maturant k dalšímu studiu na vysoké škole přihlásí na VŠMIE, bude mu cena kurzovného 3 150 Kč odečtena z poplatku za studium prvního ročníku. Připraveno je však i řešení pro neúspěšné maturanty.


„V případě, že se některým absolventům kurzu nepodaří složit státní maturitní zkoušku napoprvé, budeme jim zde na VŠMIE držet volné místo až do září,“ uvádí Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE. „Nepodaří-li se však někomu pokus ani napodruhé, bude mít u nás možnost nastoupit do tzv. nultého ročníku a úspěšně absolvované předměty mu pak budou uznány v prvním ročníku studia,“ dodává Radek Řechka.


Přípravný kurz je určen pro studenty, kteří se chystají ke státní maturitní zkoušce z matematiky buď na základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti. Základní úroveň je vhodná pro studenty posledního ročníku zejména středních odborných škol (SOŠ) netechnického zaměření a dále pro studenty studijních oborů středních odborných učilišť. Vyšší úroveň obtížnosti je koncipována pro studenty posledního ročníku gymnázií, středních průmyslových škol (SPŠ) či jiných středních odborných škol (SOŠ) technického zaměření. „Současně se jedná o skvělou přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy přírodovědného, technického a ekonomického zaměření,“ uzavírá Radech Řechka.


Samotný kurz má časovou dotaci 40 vyučovacích hodin a bude probíhat od 22. 1. do 23. 5. 2011. Polovina vyučovacích hodin bude probíhat blokově o sobotách (5 vyučovacích hodin) a zbytek jednou za 14 dní v pondělí (vždy 2 vyučovací hodiny).


Cena kurzu: 3.150,- Kč
Začátek kurzu: 22. 1. 2011
Přihlášku a více informací naleznete zde: http://maturita.vsmie.cz

Informace pro média:

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. V současnosti studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů. 


VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Raiffeisen Bank a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VSMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz.


 

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Chalupová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: jana.chalupova@stance.cz