VŠMIE přemostila mezeru ve vzdělávání

Praha, 1. dubna 2010 – Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) zahájila unikátní model výuky přes telemost mezi svou centrálou v Praze a pobočkou v Sokolově.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky je průkopníkem v oblasti inovací
ve výuce i v praktické aplikaci teoretických poznatků, které se na škole předávají studentům. Samozřejmostí je i maximální využívání moderní techniky se vším, co k tomu patří. Vznikl tak nový model výuky přes tzv. telemost, v tomto případě audiovizuální spojení mezi pražskou centrálou a sokolovskou pobočkou.

„Vybudovali jsme studio, které umožňuje přenos výuky na dálku. Nevýhodou zatím
je nutnost pobývat ve zvláštní, pro to vyhrazené místnosti. Do budoucna bychom ale rádi využili videokonferenčních zařízení, která umožní snadný záznam přednášek a jednodušší ovládání,“ říká Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE.

Telemost je skvělou ukázkou propojení principů informatiky a ekonomie. Jedná se o ideální sloučení moderních technologií a schopnosti jejich praktického využití. Nezanedbatelná
je také ekonomická stránka – telemost totiž nejen šetří náklady, ale také představuje ukázku zodpovědného a ohleduplného přístupu k vlastním zaměstnancům, kterým umožňuje zvýšení osobního komfortu i efektivity práce.

Po několika zkušebních připojeních proběhla 12. prosince 2009 první přednáška, kterou vedl prof. Jiří Dvořák, rektor VŠMIE a zároveň iniciátor celého projektu. Studenti v Sokolově tak měli možnost sledovat přednášku z Podnikové ekonomiky na televizní obrazovce, zatímco
na velkém promítacím plátně se zobrazovaly příslušné výukové materiály. Zároveň mohli prostřednictvím bezdrátového mikrofonu pokládat vyučujícímu otázky. I když přednášejícího a posluchače dělila vzdálenost téměř 200 kilometrů, díky telemostu měli pocit, že jsou
ve stejné učebně. V současnosti se přednášek zúčastňuje cca 110 studentů
a tři pedagogové, plus dva specialisté IT obsluhující technologický aparát (na každé konci jeden).

„Nepopiratelné výhody výuky pomocí telemostu se ukázaly hned při čtvrtém tutoriálu studentů prvního ročníku. V den výuky nemohl z vážných zdravotních důvodů přednášet vyučující pro předmět Algoritmizace. Operativně bylo v krátké době dohodnuto, že přednáška nebude zrušena, nýbrž ji převezme pražský vyučující za pomoci telemostu. Ukázala se tak správnost našeho rozhodnutí. Řešení zatím ještě není dokonalé, ale budeme nadále pracovat na zlepšení. Jsem rád, že již teď mohu říct, že se nám tento model osvědčil,“ vysvětluje Řechka.
Pravidelná plnohodnotná výuka byla zahájena na začátku tohoto (letního) semestru v oborech Algoritmizace II, Procesy vývoje SW a Makroekonomie – u všech se předpokládá zhruba polovina přednášek formou telemostu, tj. 2x2 hodiny za semestr. Dále budou tímto způsobem probíhat individuální konzultace, které se vypisují 1x týdně po dvou hodinách, a také část ústních zkoušek.

„Studenti nepochybně uvítají větší počet zkouškových termínů, kdy je navíc mohou, kromě místních pedagogů, zkoušet i pražští vyučující. To je z mnoha hledisek zcela unikátní model. Učitelé zase, především z časových důvodů, ocení odpadávající nutnost cestovat,“ dodává Ing. Miluše Bartoňková, ředitelka sokolovské pobočky VŠMIE.

Informace pro média:

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola
s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. V současnosti studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů.

VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem
 je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VSMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz