VŠMIE se zapojila do projektu Oracle Academy

Praha – 27. dubna 2009 – Do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy se zapojila i Vysoká škola manažerské informatiky (VŠMIE). Svým studentům i učitelům tak jejím prostřednictvím bude od příštího semestru 2009/2010 nabízet možnost využít vysoce odborná školení, která jsou zaměřená na byznys a technologie. Jeho účastníci budou moci využívat zdarma produkty Oracle a vzdělávat se podle kurzů připravených odborníky z této firmy.


Školicí projekt pomáhá jak studentům, tak i pedagogům k získání pokročilých znalostí informačních technologií. Je součástí dlouhodobé snahy Oracle Academy připravovat studenty k profesím, po kterých je v globálním světě na trhu práce velká poptávka. „Členství v Oracle Academy je bezplatné. Studenti a učitelé se dostanou zdarma k softwarovým produktům, které jsou jinak placené, mohou využívat i přípravné kurzy,“ uvedl RNDr. Michal Bejček, Ph.D. z VŠMIE, který Oracle Academy začal studovat v tomto semestru.


„Možnosti Oracle Academy budeme využívat ve stávajících vyučovaných předmětech již od příštího semestru 2009/2010. Naši studenti navíc získají na certifikace Oracle čtyřicetiprocentní slevu,“ doplnil Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE a dodává: „Absolventi výběrového bloku Databáze budou kromě všeobecných znalostí z oboru znát více do hloubky problematiku databází, jejich programování a správy.“


Projekty společnosti Oracle a nadace Oracle Education Foundation oslovují více než milión studentů po celém světě. Oracle Academy podporuje přes 655 tisíc studentů v 86 zemích světa. Prostřednictvím spolupráce se školami, úřady a ministerstvy pomáhá Oracle Academy studentům rozvíjet technologické a obchodní schopnosti potřebné pro úspěšné budování kariéry v 21. století. Zúčastněné instituce mohou do svých kurzů integrovat špičkový software a výukové materiály Oracle a zpřístupňovat svým pedagogům prvotřídní možnosti profesionálního rozvoje.

Informace pro média:

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Nyní nově také Management ochrany Životního prostředí. Všechny jsou zaměřeny na informatiku a ekonomiku, právo či životní prostředí, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto tří oblastí. Kromě samotné výuky se VŠMIE a její pracovníci zabývají další tvůrčí, výzkumnou a vědeckou činností.
 
VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty školy zdarma.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz