VŠMIE zachraňuje studenty bývalého PTI

PRAHA – 13. června 2008 – Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) nabídla studentům Pražského technologického institutu (PTI) dokončení vzdělání na svém oboru Manažerská ekonomika. Nabídku zatím přijalo téměř 30 % studentů PTI, které byla v dubnu 2008 odebrána akreditace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR).

„Studentům PTI jsme nabídli dokončení studia na našem oboru Manažerská ekonomika. Samozřejmě se snažíme jim vyjít co nejvíce vstříc a umožnit dostudovat obor, kterému se na PTI věnovali. Proto budeme žádat MŠMT o akreditaci dalšího studijního programu s názvem Management ochrany životního prostředí,“ uvádí ředitel a kvestor VŠMIE Radek Řechka a dodává: „Pokud nám MŠMT akreditaci udělí, studenti PTI, kteří v rámci přechodového plánu vystudují letní trimestr (červen + září 2008), budou moci skládat státnice již v zimním semestru 2008/2009,“ dodává Řechka. V tomto případě by mohla VŠMIE studentům, kteří přešli z PTI, uznat další odborné předměty. V opačném případě budou muset studenti studovat o semestr déle a státnice skládat z oboru Manažerské ekonomiky až v letním semestru, tj. v červnu 2009.

MŠMT ČR odebrala v dubnu 2008 akreditaci soukromé vysoké škole Pražský technologický institut. Studentům PTI nabídla pomoc VŠMIE, která pro ně připravila speciální přechodový plán. Tím umožní studentům třetího ročníku, kteří již měli na PTI dokončit studium, složit státnice a získat vysokoškolský diplom. Tuto možnost nabídla VŠMIE i studentům nižších ročníků.

Nabídky přechodu z PTI na VŠMIE využilo prozatím téměř 20 ze 70 studentů tří dotčených ročníků. Ze závěrečného třetího ročníku této možnosti využili téměř všichni studenti. Srovnávací trimestr začíná již 16. června 2008. 

Informace pro média:

Vysoká škola manažerské informatiky (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika. Nyní k němu přibyly i obory právní a to Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny jsou zaměřeny na informatiku a ekonomiku respektive právo, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto tří oblastí. Kromě samotné výuky se VŠMIE a její pracovníci zabývají další tvůrčí, výzkumnou a vědeckou činností.
VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty školy zdarma.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz