VŠMIE zavádí mobile learning jako nejmodernější formu výuky

Praha, 22. června 2010 – Projekt Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) „Mobile learning jako nejmodernější forma výuky“ získal grant Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavním cílem projektu je vybudování technického zázemí a vytvoření jednotného postupu pro vytváření a zpracování video kurzů. „V podstatě se jedná o systém, který umožní přenášet přednášky a cvičení po internetu. Videopřednášky budou přínosné zejména pro studenty kombinované formy studia. Systém však bude sloužit i jako podpůrný prostředek pro studenty denního studia, kteří se nebudou moci přednášky zúčastnit nebo si budou chtít pouze před zkouškou znovu poslechnout nějakou důležitou pasáž či výklad,“ představuje projekt Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE a dodává: „Záznamy přednášek budou napříč všemi obory studia na vysoké škole.“
Vytvořená infrastruktura také umožní živé vysílání vybraných přednášek a seminářů, jako jsou například přednášky odborníků z praxe po Internetu. Díky projektu tak studenti VŠMIE dostanou možnost opakovaně si poslechnout nejen přednášky svých vyučujících, ale i příspěvky externích odborníků. Velkou výhodou je časová flexibilita při samostudiu a dostupnost přednášek na jakémkoliv počítači připojenému k Internetu.
Novou formu dostanou všechny předměty prvního ročníku a část předmětů druhého ročníku všech oborů vyučovaných na VŠMIE. Studenti budou moci systém využívat již od zimního semestru školního roku 2010/2011, kdy mají začít vznikat záznamy prvních přednášek.
Implementace projektu do studia VŠMIE bude trvat do února 2012. Během tohoto období budou vybaveny dvě učebny audio, video a PC technikou včetně streamovacího serveru, zpracovatel zajistí softwarovou implementaci řešení do Školního informačního systému a vytvoří jednotnou metodiku pro tvorbu videopřednášek. Realizace rovněž obnáší nahrání a zpracování klíčových předmětů bakalářského studia.
Kromě grantu Magistrátu hlavního města Prahy je projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace pro média:

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola
s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. V současnosti studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů.
VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem
 je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VSMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz