VŠMIE získala akreditaci na nové studijní obory

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) poskytne svým studentům rozšířenou nabídku oborů a specializací. Po koupi 100% podílu Středočeského vysokoškolského institutu (SVI Kladno) získala VŠMIE akreditaci na výuku tří jeho oborů. Studenti SVI tak mohou v klidu dostudovat svůj obor, pro nové studenty VŠMIE jsou navíc od října letošního roku připraveny nové specializace.


Akreditace se týká oborů Ekonomika a management obchodu, Marketing a Podniková ekonomika a management, které jsou určeny jen pro stávající studenty SVI. Dochází k tomu po lednové koupi SVI Kladno „Studenty SVI čeká několik dílčích změn. Ačkoliv se nemění obsah studia, forma bude odpovídat současným standardům VŠMIE,“ říká Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE, a dodává: „Týká se to i přechodu na společný školní informační systém, díky čemuž odpadne přebytečná administrativa.“


Budoucí sloučení obou škol bude pro studenty SVI velkou výhodou. Nemusejí se bát, že by museli složitě měnit své zaměření. Navíc mohou změnit formu studia, což jim dříve umožněno nebylo. K tomu patří i zavedení stáží a škola počítá rovněž s organizací workshopů. Některé odborné předměty z oblasti síťových technologií (např. CISCO akademie), je možné učit pouze v zařízených laboratořích v Praze. Plánuje se ovšem výuka prostřednictvím telemostu.


Novinky se nevyhnou ani novým studentům VŠMIE, kteří si od října budou moci vybírat z nových specializací v oboru Manažerská ekonomika. Jedná se konkrétně o Podnikovou ekonomiku a management, Marketing a Management sociální práce, které vycházejí ze zaměření SVI. Navíc si studenti budou moci zvolit mezi prezenční a kombinovanou formou studia.


„Věřím, že díky sloučení a nové síle získáme větší tah na branku a podaří se nám získat i akreditaci na obory magisterského stupně,“ uzavírá Řechka.

Informace pro média:

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. V současnosti studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů.
VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Raiffeisen Bank a další. Významným úspěchem je rovněž získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VŠMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz.