Výchova mistrů v Čechách z dílny DMC management consulting


Společnost DMC management consulting rozšiřuje svou nabídku vzdělávací akademie o akreditovaný rekvalifikační program pod titulem „Výchova mistrů v Čechách“. Zájemcům nabízí dlouhodobý a ucelený program složený ze šesti modulů, určený pracovníkům výrobních provozů, kteří si potřebují osvojit dovednosti a schopnosti z oblasti vedení lidí. Vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jeho absolventi získají certifikát na pozici mistr/mistrová ve výrobě nebo vedoucí provozu.

„Jsem ráda, že se nám letos na jaře podařilo uvést do života právě tento nový projekt. Jedná se o akreditovaný vzdělávací program pro výrobní pracovníky, kteří mají zpravidla velmi dobré zkušenosti z provozu a po technické a odborné stránce jsou velmi zdatní. Jakmile se ale dostanou na vedoucí pozici mistra nebo supervizora a dojde na rozhodovací pravomoci, postrádají dostatečné dovednosti a schopnost vedení lidí,“ komentuje Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting.

„Nejistoty z nové role a kompetencí vedoucího pracovníka je mohou zbavit zkušenosti a informace nabyté v šesti modulech naší ‚Výchovy mistrů v Čechách‘, v níž využíváme kombinaci teoretického školení a interaktivních her podpořenou efektivní metodikou TWI, která je určena právě pro výrobní sféru. Praktická část vede k velmi efektivnímu zlepšení vztahů a komunikace v týmu,“ pokračuje.

Výchova mistrů v Čechách je strukturována jako dlouhodobý program, rozdělený do šesti modulů. V nich si účastníci osvojí dovednosti z těchto oblastí:
- techniky efektivní komunikace v týmu,
- vedení základních manažerských pohovorů,
- vedení porad,
- řešení konfliktních situací,
- schopnost motivovat svůj tým zaměstnanců,
- práce s obtížnými členy týmu,
- efektivní předávání instrukcí,
- vedení pohovorů s uchazeči o zaměstnání,
- hodnocení podřízených,
- efektivní organizace práce na pracovišti,
- metody štíhlé výroby a provozu, výrobní normy a standardy,
- základy zákoníku práce potřebné pro praxi vedoucího.

Akademie probíhá v Praze a v Brně formou jedno a dvoudenních setkání. Více informací zájemci získají na webových stránkách společnosti www.dmc-cz.com

Informace pro média:


DMC management consulting, s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Na českém trhu působí od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacie, mediální sféry – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.
 

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz