Vyhlášení, APOSTROF, Praha 2009

Divadlo Lucerna MB, o.s., a Stance Communications, s.r.o.

vyhlašují
ve spolupráci s DIVADLEM NA ZÁBRADLÍ a DIVADLEM DISK DAMU

XI. ročník mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel
XI. APOSTROF, Praha 2009
26. června – 2. července 2009
 (termín bude potvrzen do 31. 3. 2009)

Vstupujeme do druhé dekády

„Základní myšlenkou, s níž tvůrci zahajovali první ročník a která zůstala  po všechna uplynulá léta hlavním krédem festivalu, bylo setkávání špičkových českých, slovenských a zahraničních nezávislých, amatérských a poloprofesionálních divadel a jejich vzájemná konfrontace,“ říká ředitel festivalu Akram Staněk. „Během prvních deseti let se nám podařilo přivést na festivalové scény divadelní soubory ze všech koutů světa, vytvořit řadu projektů, na nichž se společně podíleli čeští a zahraniční tvůrci, i  navázat spolupráci s mnoha festivaly v zahraničí. Nyní vstupujeme do druhého desetiletí festivalu, v což jsme při jeho založení ani nedoufali. Věřím, že v následující dekádě navážeme na předešlé úspěchy a všem divákům nabídneme další divadelní pochoutky z Čech i dalekého zahraničí.“

Několikadenní program bude jako každý rok sestaven z těch nejzajímavějších a nejkvalitnějších českých a zahraničních souborů, jejichž představení budou ctít základní motto APOSTROFu: „Divadlo jako mezinárodní komunikační jazyk“. Do dalšího desetiletí vstupuje festival APOSTROF s novým spolupořadatelem, PR agenturou Stance Communications. Ta se bude podílet zejména na organizační a mediální podpoře festivalu.

Divácká cena

I tentokrát se budou soubory ucházet o Cenu diváka, která je o to cennější, že je bezprostředním vyjádřením názoru těch, kteří jsou odjakživa smyslem a cílem veškerého divadelního snažení - názoru široké divácké obce, a v  našem případě i  kolegů – divadelníků.  Každý návštěvník má možnost ohodnotit inscenaci ihned po jejím skončení. Festival APOSTROF také umožní každému z účastníků i diváků udělit na závěrečném večeru svoji vlastní privátní cenu. Vítěz Ceny diváků má na příštím ročníku festivalu zaručenou účast bez výběrového řízení.


Výzva

Neodmyslitelnou součástí dramaturgie APOSTROFu je i „apostrofská“ premiéra. Festival tímto vyzývá všechny zájemce, kteří se nebojí prvního uvedení své inscenace  před festivalovým publikem, aby nabídli do programu svoji premiéru.


Off program

Vedle hlavního programu nabízí festival řadu doprovodných akcí – divadelní dílny, výstavy, koncerty, diskusní panely a nejedno překvapení, o nichž pravidelně informuje český a anglický festivalový zpravodaj „VOICE“.


Zájemci, vyplňte prosím  přiloženou přihlášku pečlivě. Na nekompletně vyplněné přihlášky bez požadovaných příloh a na přihlášky zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel. Podpisem přihlášky souhlasíte se všemi podmínkami festivalu uvedenými v její příloze. Svoji elektronickou korespondenci směřujte na e-mail apostrof2009@seznam.cz. Dotazy zodpovíme na tel. 776 210 599 (dramaturgyně Viola Baštýřová) či na tel. 603 461 917 (produkce Marie Fišerová). Výjimky z uvedných pravidel či zvláštní požadavky konzultujte s ředitelem festivalu Akramem Staňkem, tel. 773 226 170.

Uzávěrka zaslání přihlášek a všech požadovaných materiálů je do 31. ledna 2009. Termín může být prodloužen pouze v odůvodněných případech po individuální dohodě s pořadateli festivalu.

Informace pro média:

Hlavní pořadatelé

Divadlo Lucerna MB, Praha
Stance Communications, s.r.o.

Ve spolupráci s Divadlem Na zábradlí a Divadlem DISK

 

Osoby zajišťující projekt:

Akram Staněk – ředitel festivalu
předseda o.s. Lucerna MB
Tel. 773 226 170
akram.stanek@seznam.cz

Marie Fišerová – produkce
Tel. 603 461 917
marie.fiserova@seznam.cz
Anenské nám.5, 115 33 Praha 1, ČR

Viola Baštýřová – dramaturgyně
Tel. 776 210 599
apostrof2009@seznam.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
světla / lightsjeviště / stagetechnický plán / technical conditionshorní pohled / top view boční pohled / side view Logo