VYŠLA KNIHA PĚT PROTI GESTAPU, FINANCOVAL JI MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Pět proti gestapu – to je název publikace, která včera (17. 7.) za finanční podpory Moravskoslezského kraje vyšla ve vydavatelství Montanex. Radomír Seďa a kolektiv autorů v publikaci přibližují příběh diverzní skupiny Karla Břenka a odboje zaměstnanců Vítkovických železáren v letech 1943 až 1944.

Kniha vychází téměř na den přesně od chvíle, kdy před sedmdesáti (22. 7.) lety za svoji statečnost zaplatili životem členové odbojové skupiny Karla Břenka. Šlo o zaměstnance Vítkovických železáren, bez politické příslušnosti, kteří v letech 1943 až 1944 podnikli několik odvážných akcí proti německé okupační správě. Předloni byl zásadní čin Břenkovy skupiny – tedy vypálení ostravského úřadu práce spojené se zničením seznamu lidí vybraných pro totální nasazení v Říši – připomenut zřízením pamětní desky na budově Krajského vojenského velitelství v Ostravě, v níž v minulosti ostravský pracovní úřad sídlil.

„Krajský tisk tehdy napsal, že se dochovalo málo informací, takže nelze čtenářům poskytnout podrobnosti o tomto činu. Uvědomil jsem si, že ale já ten příběh znám. Jako kluk jsem četl publikaci Františka Čvandy, popisující tyto události. Ještě teď mi běhá mráz po zádech, když si vzpomenu, jak všech pět členů skupiny najednou spáchalo sebevraždu, aby kvůli nim nepotkal Starou Bělou podobný osud jako Lidice. Už tehdy jsem si uvědomoval a velmi mě to zasáhlo, že skupinu gestapo nepřemohlo policejní silou, ale byli to konfidenti, kdo prodali jejich životy,“ uvedl honorární konzul Ruské federace v Ostravě a někdejší ostravský primátor Aleš Zedník, který je spoluautorem knihy Pět proti gestapu. Stál u vzniku neformální tvůrčí skupiny, která si dala za cíl najít další informace o Břenkově odboji a předat je čtenářům, historikům a současné mladé generaci, pro kterou je toto období historie „šerým dávnověkem.“ „Chtěl jsem, aby se na tyto lidi nezapomnělo,“ dodal honorární konzul Aleš Zedník. 

Vznik knihy podpořil i moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. „Jsem rád, že po sedmdesáti letech od druhé světové války si připomínáme ty, kteří za naši svobodu položili to nejcennější – svůj život. Na území dnešního Moravskoslezského kraje působily vedle velkých odbojových skupin také skupiny zaměstnanců zdejších průmyslových podniků, aktivní odboj podpořily stovky obyvatel našich měst a vesnic. Važme si jejich obětí a nezapomínejme jejich jména a na jejich poselství. Dokázali, že akce několika jednotlivců může zasáhnout totalitní mocenský aparát, může podkopat jeho autoritu a zdánlivou nedotknutelnost,“ řekl hejtman Miroslav Novák.
Kniha Pět proti gestapu vyšla v nákladu 3 tisíc výtisků, Moravskoslezský kraj ji podpoří neinvestiční dotací ve výši 100 tisíc korun.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz