Z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu agentura CzechTrade zřídila a provozuje bezplatnou linku pro exportéry na Ukrajinu

Praha, 10. března 2014 – Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade provozuje bezplatnou telefonní linku pro firmy, které podnikají na Ukrajině či do tohoto teritoria exportují. Linka je společnou iniciativou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, CzechTrade, ČEB, EGAP.

„Cílem agentury CzechTrade je poskytovat českým firmám působícím v zahraničí maximální podporu a co nejlepší informace. Vzhledem k nestabilní situaci na Ukrajině je zřízení podobné linky logickým krokem,“ sděluje Milan Ráž, který byl v únoru pověřen řízením agentury CzechTrade.

Linka slouží všem českým podnikatelským subjektům, které exportují na Ukrajinu, či jinak působí na ukrajinském trhu a v souvislosti s tamními aktuálními událostmi se dostaly do problémů, nevědí si v dané situaci rady nebo potřebují poradit či pomoci. Zmíněné partnerské organizace projektu se jim společnými silami pokusí navrhnout optimální postup při řešení daného problému. Na existenci linky se podílejí též Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních podniků a Komora SNS.

V případě potřeby zástupci firem mohou volat na tel.: 800 133 331, které je stejné jako Zelená linka pro export, a to v pracovní dny v rozmezí 8:00–16:00.

Informace pro média:

O CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu exportu, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze tří odstupňovaných balíčků služeb, zvolit konkrétní službu či se připojit k Exportnímu klubu. V současnosti agentura CzechTrade spolupracuje se zahraničními kancelářemi v 41 zemích.
www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz