Z výzkumu VŠMIE: Studium na soukromé vysoké škole je náročné, poskytuje ale větší komfort

Praha 5. 4. 2011 – Absolventi Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) hodnotili zpětně své vysokoškolské studium. VŠMIE nejčastěji popisovali jako školu s vysokými nároky na znalosti studentů, současně však oceňovali uplatnění těchto poznatků v praxi. Bývalí studenti zároveň vyzdvihovali flexibilitu a komfortní studijní podmínky, které soukromá škola nabízí. Většina absolventů se uplatňuje na manažerských pozicích a v IT oboru.

V průzkumu VŠMIE absolventi hodnotili podmínky studia, využitelnost znalostí v praxi nebo přístup školy ke studentům. Ožehavým tématem se stalo srovnání kvality vzdělávání a náročnosti studia mezi dalšími školami, které bývalí studenti absolvovali. Celkovou úroveň studia na VŠMIE považovali ve většině případů ve srovnání se státními či jinými soukromými školami za nadstandardní. „Mezi univerzitami existují v kvalitě a náročnosti studia propastné rozdíly. Jsem proto velmi rád, že si VŠMIE drží, troufám si říct, vysoký standard výuky a není to jen institut na diplomy,“ dodává jeden z absolventů. Nejčastěji dodávali, že škola je na další studium připravila dobře a jejich znalosti mnohdy přesahovaly očekávanou úroveň.

Bývalí studenti ocenili mnoho předností, které studium na VŠMIE nabízí. Jednalo se mj. o přístup k materiálům na internetu, videopřednášky, e-learning, individuální přizpůsobení studijního plánu nebo dokonce sleva na školném za dobré výsledky. Čeho si však absolventi nejvíce vážili, bylo zapojení odborníků z praxe a jejich věcný přístup k výuce. Díky tomu byly poznatky ze studia plně využitelné v praxi. „Velmi kladně hodnotím přístup vyučujících i to, že většina z vyučujících pracuje v oboru, který učí a nejsou tudíž odtrženi od reality.“ tvrdí jeden z dotazovaných studentů. Kvestor Radek Řechka k tomu dodává: „Soukromá vysoká škola má svým studentům (zákazníkům) nabídnou větší komfort hlavně z hlediska organizačních záležitostí v průběhu jejich studia. Má se postarat o to, aby se studenti soustředili hlavně na výuku a aby je netrápili nutné úřední věci. Za to si hlavně platí. Kvalitní výuka, propojení teorie a její návaznost na praktické využití, kvalitní pedagogové - to by mělo být samozřejmostí na všech vysokých školách.“

Informace pro média:

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. Koncem ledna VŠMIE podepsala smlouvu o koupi 100% podílu Středočeského vysokoškolského institutu (SVI Kladno). Došlo tak k prvnímu kroku, který v budoucnu povede ke sloučení obou škol. K dnešnímu datu se tak počet studentů obou škol blíží téměř 2 000.

VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Raiffeisen Bank a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VSMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz .

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Chalupová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: jana.chalupova@stance.cz