Za 200 dní se Praha stane centrem světové kosmonautiky

Praha, 11. března 2010 – Po více než 30 letech proběhne v Praze na konci září Mezinárodní astronautický kongres (IAC), který uvítá na 2000 špičkových vědců z celého světa. Podle údajů Mezinárodní astronautické federace (IAF) se o účast v technických sekcích uchází více než 2150 odborníků. Mezi hlavními tématy kongresu budou nárůst hladiny světového oceánu, průzkum vesmíru nebo Mezinárodní kosmická stanice ISS.

„Jako ústřední téma kongresu v Praze jsme vybrali ‚Space for Human Benefit and exploration‘. Na jedné straně to odráží trvalý význam praktických kosmických aplikací pro každodenní život, což vede mnoho nových zemí k utváření a rozvíjení vlastních kosmických programů. Na druhé straně věnuje pozornost další velké výzvě pro lidstvo - průzkumu vesmíru,“ říká ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář.

V pořadí 61. IAC se bude konat již podruhé v historii v Praze, poprvé to bylo v roce 1977, a spolu s IAF ho pořádá Česká kosmická kancelář ve spolupráci s firmou Guarant International v Kongresovém centru Praha ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2010. Nad IAC převzali záštitu prezident republiky Václav Klaus, primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém, ministryně školství Miroslava Kopicová a ministr dopravy Gustav Slamečka.

Mezi hlavní technické sekce na kongresu budou patřit:
• biologické vědy v kosmonautice a ve výzkumu vesmíru,
• robotický i lidskou posádkou pilotovaný průzkum Měsíce a Marsu,
• hledání mimozemských civilizací (SETI),
• ochrana před kosmickým smetím,
• dálkový průzkum Země, družicové telekomunikace, navigace a jejich integrované aplikace,
• energetika a pohonné systémy,
• kosmické dopravní prostředky,
• strategické vize budoucnosti,
• kosmické právo.

Součástí celé akce je také doprovodná výstava (Space Exhibition), která nabízí firmám, národním i mezinárodním agenturám a jiným organizacím aktivním v kosmonautice možnost propagovat svou činnost. Tradičně se zde představují velké národní kosmické agentury jako NASA (USA),  CNSA (Čína), CNES (Francie), DLR (Německo) a samozřejmě Evropská Kosmická Agentura, dále pak velké a střední průmyslové firmy z celého světa, které vyvíjejí družice, nosné rakety a související pozemní systémy.

Velký důraz bude kladen rovněž na mladou generaci - tedy studenty, mladé vědce a profesionály, kteří mají příležitost prezentovat se na kongresu ve speciální studentské zóně a zúčastnit se zvláštní konference „Space Generation“, určené výlučně mladým odborníkům se zájmem o kosmonautiku, jež potrvá celý týden bezprostředně před vlastním kongresem.

Významnou doprovodnou akcí kongresu je též společný workshop IAF a Organizace spojených národů, který se letos zaměří na aplikace družicových navigačních systémů a na kterém vystoupí s jednou z hlavních přednášek Prof. František Vejražka z ČVUT.

Informace pro média:

Mezinárodní astronautický kongres (International Astronautical Congress, IAC) je pořádán od roku 1951 International Astronautical Federation (IAF) a institucemi International Academy of Astronautics (IAA) a International Institute of Space Law (IISL). Kongres, který trvá týden, pořádá pokaždé jiná země z jiného kontinentu. V roce 2009 se uskutečnil v korejském Daejeonu a příští rok bude v Kapském městě v Jihoafrické republice.

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice. Je kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť především do evropských kosmických programů. Kancelář také zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU, ESA a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF).
Internetové stránky:
www.czechspace.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jakub Řehák
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 141 313
E-mail: jakub.rehak@stance.cz