Za rok 2011 vykázala ING čistý udržitelný zisk ve výši 3 675 milionů EUR


• Čistý zisk skupiny ING za celý rok 2011 dosáhl výše 5 766 miliónů euro, tj. 1,52 na akcii; do této částky jsou započítány odprodeje, ukončované provozy a zvláštní položky. Udržitelný čistý výsledek za 4. čtvrtletí roku 2011 činil -516 miliónů euro. Čistý výsledek za 4. čtvrtletí roku 2011 dosáhl výše 1 186 miliónů euro, tj. 0,31 na akcii.

• Za 4. čtvrtletí 2011 vykázala banka udržitelný výsledek před zdaněním ve výši 793 miliónů euro, včetně 79 miliónů euro realizovaných ztrát ze selektivního snížení rizik v ING Direct a 133 miliónů euro z opětovného snížení hodnoty řeckých státních dluhopisů. Navzdory tlaku na marže úspor se čistá úroková marže zvýšila na 1,42 % z 1,37 % ve 3. čtvrtletí 2011. Opravné položky byly 530 miliónů euro, tj. 65 bazických bodů (bps) průměrných rizikově vážených aktiv (RWA), což především odráží vysoké ztráty z úvěrů středně velkým korporacím a malým a středním podnikům v Beneluxu.

• Základní ztráta pojišťovny před zdaněním činila ve 4. čtvrtletí roku 2011 1 348 miliónů euro, což především odráží dříve oznámené náklady změn předpokladů týkajících se US Closed Block VA, jakož i ztráty ze zajištění pro ochranu regulatorního kapitálu. Provozní výsledek vzrostl o 20,4 % ve srovnání s 4. čtvrtletí 2010 na 478 miliónů euro, a to především díky vyšší investiční marži, poklesu výdajů a nižším nákladům na úroky. Investiční rozpětí se zvýšilo na 106 bps především díky operacím v Beneluxu.

• Vzhledem k nejistému finančnímu prostředí, zvyšujícím se regulačním požadavkům a prioritě ING uhradit závazek vůči nizozemskému státu bude představenstvo na výroční valné hromadě v květnu 2012 navrhovat nevyplatit dividendu za rok 2011.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

„Podmínky ekonomického prostředí se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 ještě ztížily. Finanční krize se rozšířila dále do reálné ekonomiky a nejistota kolem evropské dluhové krize dále snižovala důvěru a zesilovala volatilitu trhu. I přes tyto náročné podmínky a jejich nevyhnutelný vliv na hospodářské výsledky společnost ING vykázala za celý rok 2011 o 15,1 % vyšší udržitelný zisk ve srovnání s rokem 2010,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel ING Group.

„V průběhu čtvrtého čtvrtletí byly příjmy banky ovlivněny ztrátami spojenými s dalším snižováním rizik investičního portfolia, jakož i opětovným snížením hodnoty řeckých státních dluhopisů a jinými tržními dopady. Nicméně obchodní výsledky zůstaly silné. Svěřené peněžní prostředky vzrostly o 8,1 miliard euro, což podtrhuje naši velkou schopnost shromažďovat vklady i přes trvající boj o úspory na našich domácích trzích. Náš silný finanční profil umožnil ING Bank pokračovat v podpoře finančních potřeb zákazníků. Kapitálová pozice banky zůstala silná se stabilním základním poměrem Tier 1 na úrovni 9,6 % po absorbování dopadu vyšších kapitálových požadavků podle směrnice CRD III, která nabyla účinnosti na konci roku. Jelikož se očekává, že hospodářské oživení v roce 2012 bude stále slabé, budeme i nadále obezřetní v přístupu k riziku, kapitálu a financování, přičemž budeme nadále pracovat na splnění našich cílů podle programu Ambition 2015.“


„Na naše výsledky v oblasti pojišťovnictví měla zásadní dopad aktualizace předpokladů chování pojistníků týkající se US Closed Block VA, jak byla oznámena v prosinci, jakož i ztráty ze zajištění pro ochranu regulatorního kapitálu s ohledem na probíhající turbulence na trhu. Tyto faktory vedly ke ztrátě za čtvrté čtvrtletí na základní úrovni. Nicméně provozní výsledek vzrostl o 20,4 % oproti loňskému roku, což dokazuje nákladovou disciplínu a značný pokrok v programech zvyšování výkonnosti. Významných milníků v procesu restrukturalizace bylo dosaženo v roce 2011, včetně prodeje aktivit v oblasti životního pojištění a penzijního pojištění v Latinské Americe a dokončení právního a provozního oddělení pojišťoven ve Spojených státech, Evropě a Asii. V roce 2012 se budeme i nadále zaměřovat na zlepšení návratnosti a připravovat tyto pojišťovny na budoucí samostatnost.“

Více podrobných informací naleznete zde:
http://www.ing.com/Our-Company/Press-room/Press-release-archive/PressRelease/ING-posts-2011-underlying-net-profit-of-EUR-3675-million.htm
  
http://www.ing.com/Our-Company/Investor-relations/Results-Interim-Accounts/Latest-Quarterly-Results.htm

Informace pro média:

ING Bank Česká republika

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992, kdy jako jedna z prvních předních světových bank vstoupila na český trh a vybudovala si silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů.

V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz