ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Vzdělání v Moravskoslezském kraji poskytuje celkem 443 základních škol všech zřizovatelů, z toho je kraj zřizovatelem 31 základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Do základních škol v Moravskoslezském kraji bylo letos zapsáno 13 683 prvňáčků, což je o 543 více než v loňském školním roce. Do prvních ročníků oborů středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání odevzdalo zápisový lístek po prvním kole přijímacího řízení 10 754 uchazečů, což je zhruba o 300 méně než loni (z toho do prvních ročníků oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem 3 006 uchazečů, tedy o 150 zápisových lístků méně než v loňském roce.) Tyto počty nezahrnují nástavbové ani zkrácené studium, ostatní formy vzdělávání a data ze škol zřizovaných ministerstvy.

Přesné údaje o přijímacím řízení - a tedy o celkovém počtu přijatých žáků do škol - nejsou konečné, protože přijímací řízení stále probíhá. Kolik žáků skutečně nastoupí do prvních ročníků středních škol, bude zřejmé až ze zahajovacích výkazů k 30. září 2014.