ZAČALA DLOUHO OČEKÁVANÁ STAVBA OBCHVATU TŘINCE

Další úsek páteřní dopravní sítě Moravskoslezského kraje se začal modernizovat. V úterý 5. srpna byla slavnostně zahájena dlouho očekávaná stavba přeložky silnice č. I/11 (obchvatu Třince), která zásadně odlehčí jihovýchodní větvi tzv. Slezského kříže – tedy automobilové dopravě mezi Českem, Polskem a Slovenskem.


Jde o modernizaci části mezinárodní silnice E75 (I/11) v úsecích Nebory –Oldřichovice a Oldřichovice – Bystřice. Kvalita jedenáctikilometrové čtyřpruhové komunikace vedoucí po zcela nové trase, bude odpovídat nejvýznamnějším dopravním stavbám v České republice a výhledově umožní i rychlostní provoz. Součástí stavby budou přivaděče a mimoúrovňové křižovatky v Neborech, Oldřichovicích a v Bystřici nad Olší. Samotná výstavba komunikace si vyžádá zhruba čtyři stavební sezóny - postupné uvádění do provozu se předpokládá na podzim 2017. Investorem stavby je český stát, který většinu prostředků na stavbu čerpá z operačních programů Evropské unie pro dopravu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady by měly dosáhnout 2,7 miliardy korun.


„Silniční tah E75 (I/11) má pro Moravskoslezský kraj strategický význam. Vnímáme ho jako prioritu z hlediska dopravy a dopravní infrastruktury, je zásadní pro další rozvoj kraje a vazeb s evropskými regiony vytvářející společný ekonomický prostor. Podařilo se nám prosadit, aby byl Evropským parlamentem zařazen do Transevropské dopravní sítě (TENT) – tedy do sítě evropských silnic nejvyššího významu,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.


Dodal, že díky politice vedení kraje, která nastartovala a udržela investiční aktivity státu, se v posledních letech podařilo kompletovat bezmála stopadesátikilometrovou síť nejmodernějších dálnic a silnic I. třídy, které napojují Moravskoslezský kraj přímo na českou i polskou dálniční síť a poskytují dobré východisko jak k cestám po evropské dopravní síti, tak k rychlému dopravnímu spojení v rámci kraje.


Doufám, že tento nový krok v modernizaci silnice číslo I/11 otevřel cestu ke kompletnímu propojení s rychlostní silnicí R48 v Třanovicích. Občané Bystřice nad Olší, Vendryně či Třince si tuto stavbu jistě zaslouží. Uznání zaslouží i místní samosprávy, které realizaci tohoto náročného projektu vytvořily nezbytné podmínky, bez kterých by silniční doprava dále proudila po trase starých formanů,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Daniel Havlík s tím, že peněz na dopravní stavby je v současnosti dostatek, schází ale čas.Krnova,  „Obchvat Opavy, obchvat to jsou ty stavby, které dnes potřebujeme urychleně řešit,“ doplnil náměstek hejtmana Daniel Havlík.
---------------------------------------------------------------------------------------
Páteřní síť pro pozemní dopravu v Moravskoslezském kraji tvoří dálnice D1, rychlostní silnice R48 a silnice č. I/11 (I/57), které spolu tvoří tzv. Slezský kříž. Slezský kříž propojuje středoevropské dopravní cesty ze severu na jih a z východu na západ, které se na území kraje křižují. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlavní dopravní síť v Evropě TEN¬T má být vytvořena do roku 2030.
Má plnit funkci dopravní páteře jednotného trhu, která bude podporována komplexní sítí na úrovni regionů a členských států.


Jejich výstavba a modernizace by měla být financována z peněz EU. Cílem je zajistit, aby se do roku 2050 převážná většina evropských občanů a podniků nacházela nejdále půlhodinu cesty od hlavní sítě. Vize TEN¬T vychází z toho, že úroveň dopravní obslužnosti má zásadní vliv na podnikatelské prostředí, zaměstnanost a život občanů.


Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz