Zachová ECB sazby?

Východisko: Hlavní události na finančních trzích dnes představují měnové politické zasedání evropské a britské centrální banky, kde se bude opět rozhodovat o nastavení úrokových sazeb.

Východisko: EU15: Prostor ECB pro řešení zapeklité otázky, zda ulevit zpomalujícímu ekonomickému růstu snížením sazeb či naopak tlumit inflační tlaky zachováním přísné měnové politiky, je momentálně hodně omezený. O nejednotném postoji členů „boardu“ ECB na priority měnové politiky svědčí i relativně rozporuplné názory jednotlivých členů: zatímco Liebscher a Papdemos se zdají být spíše zastánci měkčí měnové politiky (tzn. snížení sazeb v brzké době), další představitelé, jako např. Weber, Wellink či prezident Trachet, naopak naznačují spíše obezřetnost vůči inflaci (tzn.sazby přísnější).

Analytik Vojtěch Benda: Očekáváme setrvání ECB v pozici „důstojného vyčkávání věcí příštích“, tedy zachování sazeb na současné úrovni 4 %. Případné snížení sazeb by mohlo přijít nejdříve koncem 3Q08, až pokud bude zjevnější odeznívání inflačních rizik z vyšších cen ropy a potravin, resp. minimální průsak druhotných inflačních tlaků v podobě přelévání nákladových cenových šoků do jiných cenových okruhů.

Východisko: BoE je momentálně ve složitější pozici než ECB. Kromě přijímání stejných nákladových šoků z rostoucích cen komodit (jako EU15) čelí britská centrální banka ještě dodatečným proinflačním faktorům spojeným s oslabováním libry. Oproti tomu rizika zpomalení ekonomického růstu jsou mnohem zjevnější než například v EU15, o čemž svědčí pokles mezd a zaměstnanosti (a s tím spojený propad spotřebitelské důvěry na 18leté minimum), stagnace průmyslové výroby, kontrakce v sektoru služeb a stavebnictví. Na druhou stranu úkol měnové politiky BoE je oproti ECB mnohem jednoznačněji definován režimem inflačního cílení a z toho plynoucího 100% zaměření na udržování růstu spotřebitelských cen kolem 2 %. Podle naší prognózy by se měl růst spotřebitelských cen v nejbližších měsících vyšplhat až k 4 % a udržovat tak ostražitost centrální banky na nejvyšší úrovni.

Analytik Vojtěch Benda: Dnes očekáváme zachování sazeb BoE na současné úrovni 5 %. Avšak zmírnění inflační dynamiky v druhém semestru 2008 a čím dál zřetelnější obrysy ekonomického zpomalení by měly vytvořit podmínky pro uvolnění úrokových sazeb BoE až o 50bb koncem roku. Kurz EUR/CZK se včera nečekaně přiblížil k předchozím historickým minimům a uzavíral za 24,615. I když nelze jednoznačně určit, co stálo za rostoucím apetitem po koruně (ekonomické fundamenty hovoří spíše pro její krátkodobé oslabení), nelze vyloučit reakci některých investorů na prodej státního eurobondu (tzn. očekávání následných koruno-eurových operací vlády). Tato očekávání jsou však pravděpodobně přehnaná vzhledem k předchozí dohodě vlády a centrální banky realizovat transakce spojené s konverzí euro příjmů do korun mimo trh, tedy přes přímou konverzi v ČNB. Nelze tedy vyloučit krátkodechou korekci směrem vzhůru v nejbližších týdnech. Pravděpodobnost dlouhodobějšího obratu apreciačního trendu koruny, tedy výrazné oslabování devizového kurzu však nelze v horizontu nejbližších let očekávat.

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojiš?ovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, nebo? grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz