Zákazníci „šetřílci“ dominují trhu v zemích střední a východní Evropy


Výsledky studie* společnosti GfK Austria ukazují, že se postoje a preference maloobchodních zákazníků v zemích střední a východní Evropy (SVE) stále více rozrůzňují. Zmíněná studie identifikovala šest různých typů maloobchodních zákazníků.

Výrazná orientace na jistotu v celé SVE


To, že takzvaní „šetřílci“ jsou největší skupinou ve všech zemích SVE, nám ukazuje, jak významnou roli pro obyvatele těchto zemí hraje finanční jistota. Prioritou šetřílků je uložit si něco stranou na horší časy, zatímco k půjčkám se staví negativně. Všeobecně by se dalo říci, že za spotřební zboží utrácejí jen málo a váhavě. Popsané chování je odrazem touhy po finanční jistotě, která je celkově evidentní ve všech zemích  SVE.

Jistoty si velice cení i skupina zákazníků, kterou bychom mohli pracovně nazvat „na služby orientovaní zastánci preventivních opatření“. Stejně jako šetřílci i oni mají tendenci odkládat si něco stranou a také se staví negativně k úvěrům. Na rozdíl od šetřílků se však nestrachují o zaopatření na stáří, neboť o to se většinou včas postarali. Nejvíce si cení osobního přístupu a spolehlivého vztahu se svojí bankou. Tento segment hraje podstatnou roli v Rakousku, určitý význam má i v Maďarsku a České republice. V ostatních zemích SVE se tento typ příliš nevyskytuje.

Bezstarostnost a optimismus mezi mladými

Ne všichni však připisují finanční jistotě takovou důležitost jako předchozí dva typy. Hlavně mladá generace se vyznačuje bezstarostným a optimistickým přístupem k financím a malým zájmem o budoucnost.

Tato skupina takzvaných „nováčků“ je druhou největší skupinou ve všech zemích SVE, výjimku tvoří pouze Rakousko a Česká republika. Nováčci málokdy pomyslí na spoření a jen zřídka se zajímají o investice.

Méně významnou roli hrají takzvaní „shopaholici“. Na rozdíl od šetřílků je baví utrácet za spotřební zboží, a pokud si to nemohou dovolit, řeší situaci půjčkou. V případě že se shopaholik přece jen rozhodne něco ušetřit, výnosnost investice je pro něj důležitější než jistota.

Nezájem a nedostatek samostatnosti ve vztahu k finančním záležitostem

Skupina „lhostejných“ se o finanční otázky a novinky z finančního světa nezajímá. Upřednostňují utrácení před spořením a nestarají se o zabezpečení na stáří. Tento segment je zanedbatelný v Rakousku a pobaltských státech, naopak v jihovýchodní Evropě se vyskytuje ve značném množství.

„Sebejistí“ – takto nazýváme skupinu obyvatel, kteří vzali své finanční záležitosti pevně do vlastních rukou a o finančních novinkách se pravidelně informují prostřednictvím tisku nebo internetu – jsou vzácným typem maloobchodních zákazníků ve všech zemích SVE. Pokud se vůbec vyskytují, tak mezi samostatně výdělečně činnými muži středního věku s dobrým vzděláním a vysokým příjmem.

Uvedené výsledky ukazují výrazné rozdíly v chování a postojích jednotlivých skupin, v důsledku čehož nedoporučujeme vycházet z existence jakéhosi „univerzálního zákazníka“. Vhodný marketing, který staví na existenci cílových skupin, by měl zvážit, že jednotlivé typy obyvatel mají různé potřeby v závislosti na svém přístupu k finančnímu riziku.

*Studie probíhala koncem roku 2009 v zemích SVE (v koordinaci GfK Austria) formou osobních rozhovorů na vzorku 1000 respondentů v každé zemi představujícím reprezentativní vzorek dospělé populace.

Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
GfK Czech
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
KAVČÍ HORY OFFICE PARK, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 140 00
Tel.: +420 296 555 422, +420 777 027 009
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com