Zákon o odpadech – po odmítnutí ve sněmovně je načten další neprojednaný poslanecký návrh

Praha, 7. července 2014 – Poslanecká sněmovna v pátek 20. 6. 2014 velkou většinou odmítla veřejně neprojednané a narychlo načtené poslanecké pozměňovací návrhy k novele zákona o odpadech. Většina vystupujících se shodla, že strategické změny legislativy není možné schvalovat tímto způsobem, ale že musejí projít standardním legislativním procesem s možností vyjádření a uplatnění připomínek všech klíčových partnerů odborné diskuze (obce, kraje, průmysl, odpadový sektor). Již nyní však do legislativního procesu vstoupila další novela, do které byly rovněž načteny podobné poslanecké pozměňovací návrhy zásadního charakteru. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) z tohoto důvodu oslovila poslance, senátory i ministra životního prostředí Richarda Brabce se svým stanoviskem k jednotlivým bodům pozměňovacích návrhů.

„Z navržených opatření ČAOH dlouhodobě podporuje ta, která se týkají potřeby třídění a recyklace odpadů, tedy zavedení povinného třídění kovů a zejména biologicky rozložitelných odpadů tak, aby nekončily na skládkách. Tato dvě opatření ovšem nevyžadují žádné navýšení poplatků od původců odpadů. Mimo jiné také mohou být, na rozdíl od ostatních navržených opatření, předmětem infringementu Evropské unie. Jejich zrychlené projednání má tedy racionální důvod. Ostatní body pozměňovacích návrhů, které s ohledem na formu předložení mimo standardní legislativní proces obsahují jak věcné, tak legislativně technické chyby a ve kterých absentuje podrobné odůvodnění a nezbytná analýza dopadů, jsou předmětem podrobnějšího komentáře uvedeného na našich stránkách,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Více informací včetně konkrétních připomínek k novele naleznete na webu ČAOH: www.caoh.cz.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz