Zisk Volksbank CZ stálé stoupá: meziroční nárůst o 73 %

Hospodářské výsledky Volksbank CZ za rok 2007

Praha, 16. dubna 2008 - V roce 2007 dosáhla Volksbank CZ mimořádných hospodářských úspěchů. Zisk z běžné činnosti před zdaněním byl 440 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 73 %. Dalším důkazem úspěšnosti uplynulého roku je především více než 43% navýšení bilanční sumy, jejíž výše ke konci roku dosáhla 36,448 miliardy CZK. Výrazných úspěchů v úvěrové oblasti bylo dosaženo díky dynamice akvizičních aktivit, nárůst činí 43 %. Objem klientských vkladů vzrostl o více než 40 % a téměř 38% růst zaznamenal objem cenných papírů ve správě banky.
 
„Na dobré výsledky v oblasti financování nemovitostí dosažené v předchozích letech navázala Volksbank CZ také v roce 2007,“ komentuje výsledky Johann Lurf, předseda představenstva Volksbank CZ, a dodává: „Z celkového meziročního nárůstu objemu poskytnutých úvěrů v tomto segmentu dosahujícího 90 % představovala podstatnou část oblast výstavby bytových projektů, přičemž v uplynulém roce se bance podařilo prosadit i mimo realitní trh hlavního města.“

Také v oblasti retailového bankovnictví překonala banka v roce 2007 výrazně vynikající obchodní výsledky předchozího roku. Díky pokračující expanzi prodejní sítě, která byla z původních 32 obchodních míst rozšířena na 54, se bance podařilo navýšit obchodní objem o 45 % a zároveň významně podpořit počet nových retailových klientů.

V oblasti hypotečního financování byl zaznamenán více než 300% nárůst nových obchodů. V tomto případě byl příčinou především expandující sektor soukromé bytové výstavby na místním trhu.

Přehled nejdůležitějších ukazatelů v mil. CZK

 Ukazatel  2006      2007     Meziroční nárůst
 Bilanční suma  25 414  36 448  43,42 %
 Závazky ke klientům včetně depozitních certifikátů  16 842  23 685  40,63 %
 Pohledávky za klienty  21 020  30 161  43,49 %
 Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv a opravných položek  907  1 342  47,96 %
 Správní náklady  580  725  25,00 %
 Zisk z běžné činnosti před zdaněním  255  440  72,55 %
 Počet poboček  32  54  68,75 %

 

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v roce 2007 10,7 miliardy eur. (Na konci roku 2006 to bylo 6,7 miliardy eur.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojiš?ovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 54 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz