Změny v představenstvu Volksbank CZ

Dozorčí rada Volksbank CZ zvolila na svém zasedání ve středu 26. listopadu 2008 novým členem představenstva Ing. Libora Holuba. Ve své pozici bude zodpovědný za oblasti finančního řízení a za řízení a správu informačních a organizačních procesů banky. Zároveň došlo k uvolnění pozice člena představenstva pro korporátní obchod.

Libor Holub nastoupil do Volksbank v roce 2005 na pozici finančního ředitele Volksbank CZ. K jeho hlavním úkolům patřilo zejména řízení finančních a správních procesů, řízení cash-flow a oblastí controllingu a účetnictví banky. Na pozici člena představenstva nahrazuje Libor Holub Tomáše Kořínka, který tento post zastával v minulosti a nyní z banky odchází za novými pracovními výzvami.

Další změnou je uvolnění pozice člena představenstva pro oblast korporátního obchodu, kterou zastával Václav Vitha. Ten se po téměř sedmi úspěšných letech působení rozhodl pokračovat ve své kariéře mimo Volksbank CZ. Pozici bude dočasně zastávat současný předseda představenstva Johann Lurf. Nový člen představenstva bude jmenován v nejbližší době.

„Jsem přesvědčen, že Volksbank naváže na svůj dosavadní úspěšný vývoj a současně s růstem tržního podílu bude i nadále docházet k dalšímu zkvalitňování nabízených služeb. Tomáši Kořínkovi i Václavu Vithovi patří velký dík za to, že pomohli Volksbank získat pozici stabilního partnera na českém bankovním trhu,“ komentuje změny Johann Lurf, předseda představenstva Volksbank CZ.

Volksbank CZ se v tomto roce dokázala přizpůsobit podmínkám na trhu a navázala svými hospodářskými výsledky za třetí čtvrtletí roku 2008 na úspěšný vývoj let předešlých. „Během svého působení ve Volksbank odvedli oba manažeři velký kus práce, za který si zaslouží náš dík. V jejich budoucím pracovním životě jim přeji mnoho dalších úspěchů,“ vyjádřil se ke změně také nejvyšší představitel mateřské společnosti Volksbank International (VBI) a zároveň předseda dozorčí rady Volksbank CZ, Dr. Friedhelm Boschert.

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v červnu 2008 12,8 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 56 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte: