Zpráva UNICEF: Hospodářská krize dopadne i na ty nejchudší

Současná hospodářská a finanční krize může ještě zhoršit již tak dost špatnou situaci milionům nejchudších dětí a žen. Díky rostoucím cenám surovin i plodin vzrostou i ceny základních potravin nezbytných pro jejich přežití. Vyplývá to ze zprávy Humanitarian Action Report 2009, kterou nedávno uveřejnil UNICEF.

„UNICEF bude potřebovat v letošním roce jen na životně důležitou pomoc více než jednu miliardu dolarů, aby pomohl strádajícím ženám a dětem v 37 zemích světa. Je to sedmnáctiprocentní nárůst oproti loňskému roku, který způsobuje především humanitární situace v afrických zemích Súdánu, Demokratické republice Kongu, Somálsku, Ugandě a Zimbabwe,“ uvádí ke zprávě Pavla Gomba, ředitelka Českého výboru pro UNICEF.

V roce 2007 trpělo podvýživou ve světě téměř 850 milionů lidí a v současné době se toto číslo vyšplhalo až na 950 milionů. Vzhledem k tomu, že ceny potravin mezi květnem 2007 a květnem 2008 vzrostly o 50 %, bude nyní pro značnou část rodin téměř nemožné zajistit obživu pro své děti. V důsledku to znamená, že vzroste množství dětské práce, bude více časných manželství a zhorší se školní docházka nezanedbatelného počtu dětí.

Vedle rostoucích cen potravin budou největším humanitárním problémem v roce 2009 klimatické změny, které s sebou přinášejí různé přírodní katastrofy. Podle dostupných údajů totiž mnoho dětských nemocí, jako je malárie, průjmy nebo podvýživa, jsou citlivé na klimatické změny.

Informace pro média:

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Pracuje s místními komunitami i vládami ve 157 zemích světa. Soustředí se na okamžitou humanitární pomoc i dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. Programy na pomoc dětem nejsou financovány z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných příspěvků a prodeje blahopřání a dárkového zboží s logem UNICEF.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Peterka
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809
E-mail: ondrej.peterka@stance.cz