Sobota ve společnosti dinosaurů

Sobota ve společnosti dinosaurů

Take a Stance
27. November 2017

Poslední listopadovou sobotu jsme se sešli s novináři a jejich rodinami v pražském kině Ponrepo na promítání filmu Cesta do pravěku. Před promítáním si dospělí povídali nad kávou, zatímco děti vytvářely dinosauří masky a ochutnávaly kreativně pojaté občerstvení. 


Gallery for download

File for download (1.60 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings