Asociace komunitní energetiky ČR přijala dva nové členy: start-up bezDodavatele a společnost K-Businesscom

Asociace komunitní energetiky ČR přijala dva nové členy: start-up bezDodavatele a společnost K-Businesscom

AKE ČR
14. November 2023

Asociace komunitní energetiky ČR rozšířila svou základnu o dva nové členy. Start-up bezDodavatele, s.r.o., se věnuje dodávání ekologické energie. Technologická společnost K-Businesscom, s.r.o., poskytuje zákazníkům end-to-end řešení. Obě firmy jsou významnou posilou v oblasti energetiky a rozvoje komunitních energetických družstev v ČR.


Asociace komunitní energetiky ČR (AKE ČR) se rozrostla. Po navázání partnerství se společností FIPALEX, s.r.o., se k ní nyní připojují dva noví členové – společnosti bezDodavatele a K-Businesscom. Obě mají zkušenosti v energetickém oboru a jsou tak cennými partnery na cestě k rozvoji komunitní energetiky a obnovitelných zdrojů v České republice.

„Těší mě, že se naše Asociace opět rozrůstá. Obě společnosti – bezDodavatele i K-Businesscom – ve svém oboru prosperují a jsem si jista, že spolupráce v rámci AKE ČR bude velmi úspěšná,“ říká k příchodu nových členů prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR Patrícia Čekanová. „Postupně budujeme povědomí a zázemí pro vznik energetických komunit. Jsme rádi za každého nového člena, který je odhodlán přispět k rozvoji obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky,“ dodává.

Společnost bezDodavatele vstoupila na energetický trh v roce 2020 s cílem transformovat tradiční energetický model. Její přístup umožňuje domácnostem transparentně nakupovat elektřinu a plyn za aktuální tržní ceny, což podporuje aktivní zapojení zákazníků a producentů-spotřebitelů do energetického ekosystému. Zaměřuje se na nákup energie z obnovitelných zdrojů přímo od českých producentů. Firma také omezuje environmentální dopad tím, že podporuje projekty „uhlíkového offsetu“ Organizace spojených národů, které snižují množství CO2 ve vzduchu.

„Skrze principy a hodnoty, ke kterým se hlásíme, jež prosazujeme, realizujeme a které naši zákazníci přijímají, tvoříme přirozenou komunitu. Institucionalizace energetických komunit jako nedílné součásti nové energetiky v české legislativě nám dává příležitost nabídnout našim stávajícím i budoucím klientům další produkty a služby, které jim pomohou být soběstačnější a nezávislejší na velkých dodavatelích. Naše rozhodnutí pro členství v Asociaci komunitní energetiky ČR je proto přirozeným a logickým krokem k naplnění naší mise,“ uvedl Jan Szábo ze společnosti bezDodavatele, s.r.o.

Firma K-Businesscom, s.r.o., má více než 15 let zkušeností v oboru smart energetiky a technologiích IoT (Internet of Things). Je členem mezinárodní skupiny CANCOM, globálního poskytovatele hybridních IT služeb. Její kompetenční centrum zaměřené na energetiku, včetně vývoje specializovaných produktů, má sídlo v Praze. Společnost poskytuje komplexní služby v energetice, od dodávání hardwaru přes komunikační služby až po vyvíjení softwaru pro sběr, analýzu a zpracování dat. Má silné postavení u zákazníků v německy mluvících regionech, v poslední době však rozšiřuje svůj dosah do střední a východní Evropy.

Martin Maloš, jednatel společnosti K-businesscom, vidí ve spolupráci s AKE ČR příležitost pro oboustrannoé partnerství. „V Rakousku patříme k lídrům na poli inteligentních řešení pro energetiku, máme značné zkušenosti v oblasti komunitní energetiky, která je na tamním trhu již mnohem více rozvinutá než u nás. Jde o silný budoucí energetický trend, a proto chceme své zkušenosti a znalosti využít a přenést do České republiky. Ve spolupráci s experty z AKE ČR tak vidíme příležitost, jak naši vizi realizovat.“

Oba noví členové Asociace komunitní energetiky ČR mají cenné znalosti z oboru energetiky. Spolupráce tak slibuje přínosy pro asociaci i koncové zákazníky, kteří stojí o členství v energetické komunitě nebo její založení.

 

O Asociaci komunitní energetiky ČR

Asociace komunitní energetiky v České republice (AKE ČR) je společenství, které sdružuje příznivce decentralizace energetiky a podporuje výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů. AKE ČR mimo jiné spojuje energetické společnosti a vytváří energetické komunity po celé zemi. Jejím hlavním cílem je zvyšovat povědomí o možnostech využití komunitní energetiky a čisté energie z ekologických zdrojů.


Užitečné odkazy:

LinkedIn profil Patrície Čekanové, prezidentky AKE ČR (zde)
Web Asociace komunitní energetiky ČR (zde)


Kontakt pro média

Kristýna Dolejšová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Tel.: + 420 602 141 313
E-mail: kristyna.dolejsova@stance.cz

 

Gallery for download

File for download (0.03 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings