Skupina SolidSun dosáhla vynikajících finančních výsledků a posílila svou pozici na tuzemském trhu

Skupina SolidSun dosáhla vynikajících finančních výsledků a posílila svou pozici na tuzemském trhu

Ekocesta
11. July 2023

Praha, 11. července 2023 – Skupina SolidSun, přední poskytovatel komplexních energetických služeb v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zveřejnila své výsledky za rok 2022. Zaznamenala v něm výrazný růst a dosáhla vynikajících finančních výsledků, což potvrzuje její vedoucí postavení na domácím trhu s fotovoltaikou.


Skupina SolidSun se v posledních letech úspěšně rozrůstala a zaznamenala významné změny, mezi které patřil i rebranding z původního názvu Ekocesta na SolidSun. Cílem této strategické změny bylo zjednodušit komunikaci se zákazníky a zvýšit povědomí o skupině a jejích službách v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Rebranding byl přijat velmi pozitivně a zákazníci skupinu SolidSun vnímají jako jednotnou a soudržnou značku, která je schopna poskytovat komplexní energetické služby v souladu se záměrem dosažení uhlíkové neutrality.

Navzdory turbulencím na trhu s fotovoltaikou skupina SolidSun nadále vykazuje vysokou finanční stabilitu. Její výsledky a hospodaření svědčí o dlouhodobém růstovém trendu, kdy tržby i obchod značně vzrostly. V roce 2022 bylo zobchodováno celkem 3 595 fotovoltaických elektráren, což je téměř o 1 000 více než v předchozím roce.

„Rok 2022 byl pro skupinu SolidSun ve všech směrech rekordní. Naše tržby a objem prodaných fotovoltaických elektráren výrazně vzrostly, čímž jsme dosáhli dlouhodobého růstového trendu. Tržby z běžné činnosti se dostaly na částku 1 185 401 tisíc korun, což představuje meziroční nárůst o více než 58 procent,“ říká Adam Navrátil, finanční ředitel skupiny SolidSun.

Výjimečnou pozici skupiny SolidSun na trhu potvrzují i další ukazatele finanční stability. „Provozní výsledek hospodaření vzrostl o více než 213 procent na 98 493 000 korun, zatímco čistý zisk zaznamenal růst o více než 233 procent a dosáhl hodnoty 86 230 000 korun. Tyto výsledky svědčí o našem dlouhodobém úspěchu a schopnosti udržovat vysokou finanční stabilitu,“ dodává Adam Navrátil.

„V roce 2022 jsme se intenzivně zaměřili na rozvoj skupiny a posílení našeho vlivu na trhu. Úspěšně jsme provedli rebranding, který zjednodušil komunikaci se zákazníky a zvýšil povědomí o našich službách v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Tento úspěch je odměnou pro všechny zaměstnance skupiny SolidSun, kteří svou každodenní prací přispívají k udržení pozice firmy jako lídra na fotovoltaickém trhu,“ říká generální ředitel skupiny SolidSun Martin Palarčík.

Díky pozitivním obchodním výsledkům, rozšíření týmu zaměstnanců, spolupráci s klíčovými partnery (například v podobě vstupu do Asociace komunitní energetiky ČR) a úspěšnému rebrandingu se skupina SolidSun etablovala jako silný hráč v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Její vize se zaměřuje na podporu udržitelného rozvoje a přechodu na čistou energetiku.

SolidSun mimo jiné investuje do výzkumu a vývoje nových technologií, které umožňují efektivní využívání solární energie a dalších obnovitelných zdrojů. Skupina také aktivně spolupracuje s odbornými institucemi a univerzitami na neustálém posouvání hranic v oblasti obnovitelné energie.

Název SolidSun se tak stal synonymem pro spolehlivost, inovaci a ekologickou zodpovědnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to s cílem nejen poskytovat kvalitní a moderní energetická řešení, ale také přispívat k ochraně životního prostředí a budování udržitelné budoucnosti pro další generace.

Gallery for download

File for download (0.01 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings