O firmě

O firmě

Členství v APRA

Společnost Stance Communications, s.r.o. byla dne 4. února 2008 přijata za právoplatného člena Asociace public relations agentur (APRA). Velice nás těší, že naše agentura patří mezi pouhých 18 agentur, které jsou v ČR certifikovány a sdruženy v profesní asociaci. Členské agentury APRA pracují na základě etických a profesních standardů zakotvených především ve stockholmské chartě.

V listopadu 2008 jsme úspěšně absolvovali certifikaci naší společnosti podle metodiky consultancy management standard (CMS). Od té doby své místo mezi certifikovanými agenturami v České republice pravidelně obhajujeme, naposledy jsme recertifikací úspěšně prošli v říjnu 2019.