O firmě

O firmě

CSR strategie

Naše agentura pojímá svou strategii CSR realisticky: věnujeme se tomu, co odpovídá povaze naší práce; nic si nevymýšlíme jen proto, abychom vypadali dobře; děláme to, na co stačíme, a co dává smysl jak firmě, tak i zaměstnancům nebo partnerům.

  • Udržitelnost byznysu

Stance Communications je členem Asociace PR agentur APRA. Aktivním členstvím podporujeme dodržování etických standardů naší profese, ať už ve vztahu ke klientům, k médiím, dodavatelům, zaměstnancům nebo veřejnosti. V listopadu 2008 jsme úspěšně absolvovali certifikaci naší společnosti podle metodiky „Consultancy management standard“ (CMS), kterou APRA využívá. Od té doby jsme pravidelně každé dva roky recertifikováni. Naposledy se tak stalo v roce 2019, čímž jsme si obhájili své místo mezi 18 certifikovanými agenturami v České republice.

  • Ekologie

Používáme zdravý rozum. Podporujeme využívání veřejné dopravy a na delší vzdálenosti dopravy železniční. Šetříme energiemi i vodou, kde to jde, snažíme se šetřit papírem při tisku a užití dokumentů. 

  • Vzdělávání zaměstnanců

Jeden z našich klíčových pilířů. Umožňujeme zaměstnancům dlouhodobé studium angličtiny v prostorách firmy a v pololetních cyklech organizujeme pravidelné profesní semináře a workshopy. Je-li to užitečné, vysíláme zaměstnance na odborné konference a jednou ročně organizujeme několikadenní výjezdní teambuilding.

  • Work-life balance

Agentura nabízí klouzavou pracovní dobu, možnost práce z domova, podporuje částečné úvazky rodičů a díky systému „sick days“ napomáhá nižší nemocnosti zaměstnanců. Vedle těchto výhod poskytuje agentura svým zaměstnancům zdarma kávu, čaj a kvalitní vodu na pití.

  • Dobrovolnictví

Agentura pracuje  nebo pracovala v režimu „pro bono“ pro řadu neziskových organizací a projektů – UNICEF, ACTA NON VERBA, CROSSPOINT, Nadační fond Petra Koukala nebo STK pro chlapy. Zároveň Stance podporuje soukromé dobrovolnické aktivity jednotlivých zaměstnanců, pokud o ně projeví zájem.

  • Filantropie

Ačkoli agentura za své existence podpořila finančním darem několik veřejně prospěšných organizací, věří spíše v odborné dobrovolnictví (práce „pro bono“).