Skupina Asental rozšiřuje tým jednatelů

Skupina Asental rozšiřuje tým jednatelů

Asental Group
6. January 2020

Ostrava, 6. ledna 2020 - Novými jednateli společnosti Asental Land se 1. ledna 2020 po boku dosavadní jednatelky a generální ředitelky Radmily Kuzicové stali Igor Horník a Tomáš Vyskočil. Jarmila Horáková na vlastní žádost z pozice jednatelky k 31. prosinci 2019 odstoupila, nadále však zůstává finanční ředitelkou společnosti.


Igor Horník ve společnosti Asental Land dosud působil jako ředitel pro nemovitostní projekty. Této oblasti se bude věnovat i nadále jako jednatel odpovědný za řízení developerských nemovitostních projektů. Igor Horník má v oblasti realitního byznysu bohaté zkušenosti, které získal například v Erste Bank, HVB Bank a AIG Lincoln.

Tomáš Vyskočil byl dosud členem dozorčí rady společnosti Asental Land. Nově se stává jejím jednatelem odpovědným za řízení finančního úseku a controllingu. Tomáš již více než deset let působí ve společnosti BM Management (dříve BXR Group), kde se jako investiční manažer podílel na posuzování a realizaci investičních projektů a divestic v sektoru nemovitostí, médií, železniční dopravy nebo energetiky. V minulosti rovněž působil ve švýcarské energetické firmě Alpiq a finanční skupině Wood & Company.

Na uvolněné místo v dozorčí radě Asental Land po Tomášovi nastupuje Zuzana Řezníčková, generální ředitelka společnosti BM Management.

 

O Asental Group

Asental Group je realitní skupina patřící k nejvýznamnějším vlastníkům nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Vedle komerčních budov, ve kterých pronajímá kancelářské prostory, spravuje také rozsáhlé pozemky určené k budoucímu rozvoji. Filosofií skupiny Asental je tyto nemovitosti smysluplně a dlouhodobě zhodnocovat a přispívat tak k všeobecnému hospodářskému rozvoji regionu. Asental Group své aktivity zajišťuje prostřednictvím několika dceřiných společností, například Asental Business Center zabývající se pronájmem kancelářských prostor a Asental Land, která spravuje pozemky. Více na www.asental.eu.

 

Kontakt pro média:

Tomáš Neščák

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Tel.: +420 737 022 429

E-mail: tomas.nescak@stance.cz

Gallery for download

File for download (1.89 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings