Vznik Česko-lichtenštejnské společnosti přijel do Prahy přivítat dědičný princ Alois z Lichtenštejna

Vznik Česko-lichtenštejnské společnosti přijel do Prahy přivítat dědičný princ Alois z Lichtenštejna

Nadace knížete z Lichtenštejna
12. April 2018

Praha, 12. 4. 2018 – Slavnostním večerem v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě ve středu oficiálně zahájila činnost nově vzniklá Česko-lichtenštejnská společnost. Na setkání přijeli také dědičný princ Alois z Lichtenštejna a lichtenštejnská velvyslankyně v Rakousku a České republice Maria-Pia Kothbauer.


Princ Alois, který od roku 2004 vykonává pravomoci vládnoucího knížete Lichtenštejnska, zdůraznil na slavnostní recepci, které se zúčastnilo více než 130 hostů, historické vazby jeho rodu s českými zeměmi. První Lichtenštejn se usídlil v Mikulově na pozvání Přemysla Otakara II. před více než 700 lety. Princ Alois, jehož nejstarší syn dostal jméno Václav, rovněž vyjádřil naději, že se oběma zemím – Lichtenštejnsku a České republice - podaří v budoucnu překonat dosud nevyřešené problémy, vzniklé v důsledku poválečného vývoje v Československu a především konfiskace rodového majetku. „Je skvělé, že Česko-lichtenštejnská společnost vznikla zdola, protože právě tento druh energie může úspěšně pomoci rozvíjet kulturní a společenské vazby pečující o společné historické dědictví,“ říká princ Alois.

 

Česko-lichtenštejnská společnost, která formálně vznikla 1. února tohoto roku, si dává za cíl své existence rozvoj vzájemných vztahů a podporu všech aktivit, které obě země propojují. V programu společnosti jsou nejen společenská setkání, ale i vzdělávací přednášky, konference, výstavy nebo poznávací cesty. Předsedou Česko-lichtenštejnské společnosti je Richard Svoboda, dnes kastelán zámku ve Valticích, místopředsedou právník Jiří Balaštík, a členy akademička Jan Tepperová z VŠE, podnikatel v lázeňství Martin Plachý a zakladatel Historického spolku Liechtenstein Pavel Juřík. Roli čestných předsedů přijali bývalý ministr kultury Daniel Herman a velvyslankyně Maria-Pia Kothbauer.

„V České republice existují území, která jsou s péčí rodiny Lichtenštejnů natolik propojená, že mluvit o vztazích mezi Lichtenštejny a touto zemí je vlastně nepřesné. Vztah mají spíše cizí entity a oni tu jsou doma. Na druhou stranu, o Lichtenštejnsku jako státu zatím v Česku ke své škodě příliš nevíme. A i to bychom chtěli změnit,“ říká předseda spolku Richard Svoboda.

O Česko-lichtenštejnské společnosti:

Společnost oficiálně vznikla 1. února 2018 a svou aktivní činnost zahájila o dva měsíce později. Spojuje ty, kdo si uvědomují 800 let starou tradici společného žití Čechů, Moravanů, Slezanů a Lichtenštejnů na jednom území. Svou činností pečuje o přítomnost i budoucnost přátelských vztahů mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím.

Kontakt pro média:

Stance Communications, s.r.o.

Kristýna Válková, Account Executive

Salvátorská 931/8, Praha 1

Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 527 667

E-mail: kristyna.valkova@stance.cz

www.stance.cz

Gallery for download

File for download (2.82 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings