Amundi Czech Republic

Stance Communications pro naši firmu začala pracovat již před deseti lety, v roce 2008, kdy jsme vystupovali ještě pod hlavičkou Pioneer Investments. Od roku 2017, kdy se spojily firmy Pioneer Investments a IKS KB pod skupinu Amundi Czech Republic, zajišťuje agentura komplexní PR servis celé skupině, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Vzhledem k zavedení nové značky francouzské investiční skupiny na lokální trh nám agentura pomáhá budovat její jméno mezi širokou veřejností i médii. Agentura nám také výrazně pomáhá s interní komunikací, která zahrnuje přípravu interních novin a webu.

Stance Communications pro nás zajišťuje medializaci odborných témat a novinářům představuje názory nejen českých, ale i zahraničních expertů Amundi. Témata komunikace jsou například průzkumy mezi veřejností na téma investic, prezentování společensky odpovědných aktivit Amundi či odborné investiční výhledy. V roce 2010 (ještě se značkou Pioneer Investments) jsme společně získali 2. místo v České ceně za PR za projekt Finanční akademie pro studenty.

— Dana Kryńska, Head of Communication skupiny Amundi Czech Republic