TietoEVRY Czech

Agentura Stance Communications pracuje pro naši firmu již od roku 2013 a úspěšně nám pomáhá budovat značku TietoEVRY na lokálním trhu. Díky tomu se také etablujeme jako jeden z nejžádanějších zaměstnavatelů v oboru IT. Stance nám pomohla sdílet médiím i veřejnosti zásadní témata a výrazně se zasadila o posilování vztahů s celostátními i lokálními médii. Agentura nám také připravila několik formálních i neformálních setkání se zástupci z řad novinářů jak v Ostravě, tak v Praze. Pomáhá nám i s tvorbou obsahu našeho interního česko-anglického časopisu TietoEVRY Journal.

Vysoce si ceníme jednání se zástupci agentury, kteří na denní bázi poskytují kompetentní mediální poradenství, a jejich pružnosti, s jakou jsou schopni reagovat na širokou škálu našich komunikačních potřeb.

— Zuzana Mánková, Communication Specialist Tieto Czech