Léto na šikmé ploše aneb ideální čas na zateplení podkroví

Léto na šikmé ploše aneb ideální čas na zateplení podkroví

Knauf Insulation
8. June 2020

Češi jsou národem kutilů a jen tak něčeho se nezaleknou. Proč tedy svépomocí nezateplit šikmou střechu s materiály Knauf Insulation? Ochráníte ji lépe před srážkovou vodou a před sněhem v zimě. V horkých měsících pak izolant zpomalí prostup slunečního záření dovnitř a vy můžete uvažovat o využití podkrovního prostoru ke komfortnějšímu bydlení.


V Česku představuje šikmá střecha nejběžnější typ střešní konstrukce. „Pro její zateplení nabízí společnost Knauf Insulation například vzduchotěsný systém LDS HOMESEAL, který má testovanou životnost spojů 50 let. Obsahuje především parozábranné fólie určené pro stranu interiéru a naopak difuzně otevřené fólie určené jako doplňková hydroizolační vrstva šikmých střech. Součástí systému jsou i produkty pro spojování a těsnění fólií. Zpravidla se kombinují minimálně dvě vrstvy tepelné izolace, nejčastěji jde o izolaci mezi krokvemi a izolaci pod krokvemi,“ vysvětluje Štěpán Lášek, aplikační manažer Knauf Insulation. U novostaveb doporučuje přizpůsobit tvar nosné konstrukce krovu. Vždy je třeba vycházet z detailní znalosti výchozího stavu budovy, zvlášť to platí při rekonstrukcích nebo při dodatečném zateplování. Pokud si kutil není jistý, určitě je nasnadě poradit se s konstrukční firmou.

7 bodů, jak na zateplení šikmé střechy s izolací mezi a pod krokvemi:

1.     Pokud používáte kontaktní podstřešní fólii (například Homeseal LDS 0,04), zvolte izolaci o stejné tloušťce jako je výška krokví.

2.     Nařezejte jednotlivé pásy izolace vždy o jeden až dva centimetry širší než mezera, jakou jste naměřili mezi krokvemi. Řez veďte kolmo k rovině izolace.

3.     Správně naformátovaná izolace (v našem popisovaném případě Unifit) se mezi krokve snadno vkládá. V konstrukci následně drží bez nutnosti jakékoliv dodatečné fixace.

4.     Pokračujte montáží nosné konstrukce podhledu s použitím přímých závěsů a krokvových závěsů.

5.     Do nosného roštu sádrokartonového podhledu vložte vrstvu izolace pod krokvemi.

6.     Parozábrana se k přiléhajícím stavebním konstrukcím dotěsní pomocí těsnícího tmelu nebo pásku, vzájemné spoje pomocí pásky.

7.     Nakonec následuje montáž sádrokartonu. Vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100 omezuje vznik netěsností v místě průniku vrutů.

Všechny komponenty systému umožní vytvořit dokonalé souvrství a kýžený výsledný efekt.

Kontakt:

 

Stance Communications

Tereza Schneiderová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Jungmannova 750/34

110 00 Praha 1

Tel: +420 224 810 809, +420 724 872 331

e-mail: tereza.schneiderova@stance.cz

www.stance.cz

Gallery for download

File for download (1.59 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings