Provětrávaná fasáda DIAGONAL 2H minimalizuje tepelné mosty

Provětrávaná fasáda DIAGONAL 2H minimalizuje tepelné mosty

Knauf Insulation
22. June 2020

Společnost Knauf Insulation vyvinula svůj vlastní konstrukční systém z ocelových prvků s názvem DIAGONAL 2H pro vytvoření větrané zateplené fasády. Realizace není závislá na počasí a konstrukce je navržená tak, aby minimalizovala vliv tepelných mostů na účinnost tepelné izolace.


Proč jsem to neudělal dřív? Přesně tuto otázku si kladou lidé, kteří si nechali zateplit svůj dům. Výhody totiž pociťují nedlouho po realizaci. Společnost Knauf Insulation má ve své nabídce mnoho produktů pro zateplení fasády, šikmé nebo ploché střechy a dalších částí domu. Jedním z nich je ocelová konstrukce DIAGONAL 2H, která vznikla s cílem minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné tepelně technické vlastnosti zateplení.

„Nosné konstrukce lehkých větraných fasád lze realizovat s použitím ocelových, dřevěných nebo třeba hliníkových konstrukčních elementů. Řešení na bázi oceli tvoří ve srovnání s hliníkem výrazně menší tepelné mosty. Ocel vykazuje zhruba čtvrtinovou tepelnou vodivost, přitom hliníkové konstrukční prvky jsou zpravidla výrazně masivnější než relativně subtilní prvky ocelové. Ve srovnání s dřevěnými konstrukčními prvky je ocel konstrukčně spolehlivějším materiálem,“ popisuje výhody nosných konstrukcí z oceli Jakub Černohorský, aplikační manažer Knauf Insulation.

Mezi další výhody konstrukce DIAGONAL 2H patří například to, že umožňuje různá architektonická řešení, vyrovnává i velké nerovnosti podkladu a unese pohledový obklad až do hmotnosti 20kg/m2. Realizace navíc není závislá na počasí, lze proto montovat i během zimy. Vzhledem k tomu, že do procesu nevstupuje voda, nejsou potřeba pauzy na vysychání lepidla nebo omítky.

 

Postup při realizaci:

1.     Na základě statického posouzení se rozměří svislé i vodorovné rozteče bodů, ve kterých budou namontovány jednotlivé diagonální prvky.

2.     Na celou zateplovanou plochu fasády se namontují diagonální prvky.

3.     Odehnutím prvků od fasády se vymezí prostor pro vložení izolace. Drobné korekce úhlů umožňují kompenzovat odchylky od rovinnosti původní fasády. To se uplatní zejména u rekonstrukcí starých domů.

4.     Dutina pro vložení tepelné izolace a budoucí tvar fasády se vymezí montáží pomocných profilů L.

5.     Při montáži profilů je třeba velmi pečlivě dbát na vytvoření požadovaného tvaru podkonstrukce. Vzájemná poloha může být například fixována s pomocí montážní svorky a pomocného distančního prvku.

6.     Příčné ztužující prvky se spojí nejprve s L profilem a teprve potom se zakotví do stěny.

7.     Do vytvořené podkonstrukce se vkládá bez nutnosti dodatečné fixace pružná minerální vlna (řady MINERAL PLUS).

8.     Na profily L se s pomocí oboustranné lepicí pásky položí difúzně otevřená větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04.

9.     Pod spárově otevřené varianty opláštění (například pohledový Heraklith) je nutné použít fólii odolnou proti namáhání UV zářením: Homeseal LDS 0,02 UV.

10.  Přes větrotěsnou fólii se namontují vnější profily Z. Jejich funkcí je ztužení pásnice příhradové soustavy, vymezení větrané vzduchové dutiny a vytvoření podkladu pro montáž pohledového opláštění.

11.  Posledním krokem je montáž pohledového opláštění.

Knauf Insulation doporučuje, aby montáž konstrukce DIAGONAL 2H prováděli pracovníci, kteří jsou zaškoleni a poučeni o specifických postupech nutných pro dosažení odpovídajících vlastností konstrukce.

Kontakt:

 

Stance Communications

Tereza Schneiderová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Jungmannova 750/34

110 00 Praha 1

Tel: +420 224 810 809, +420 724 872 331

e-mail: tereza.schneiderova@stance.cz

www.stance.cz

Gallery for download

File for download (3.06 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings