Jak přežít úmorná vedra v rozpálených městech? Řešením mohou být zelené střechy

Jak přežít úmorná vedra v rozpálených městech? Řešením mohou být zelené střechy

Knauf Insulation
24. August 2022

Rozpálené ulice a nikde žádný stín. Letní výheň začíná být v betonových městech opravdu intenzivní. Jak vrátit přírodu do monotónní betonové zástavby a ochladit tak okolní prostředí?


Prázdninové procházky po větších městech či zastavěných oblastech mohou být náročné. Mnohdy tam panují extrémní teplotní podmínky, které znepříjemňují každý okamžik. Jednolitá betonová zástavba totiž nedokáže přijmout veškeré tepelné záření. Část tepla se tak odrazí, další se pohltí a postupně uvolňuje zpět, což vytváří nepříznivé teploty. Kdyby však stejné teplo dopadalo na trávník či rostlinstvo, scénář by byl zcela odlišný.

Jakákoliv forma přírodní vegetace je schopna teplo pohltit a zpracovat. Následně ho přemění třeba na energii. Poměrně hustá zástavba a potřeba parkovacích míst však téměř všude pomalu vytlačila stromy a rostliny z ulic. „Kvůli efektu městského tepelného ostrova můžeme během léta na střechách městských budov naměřit až 70 stupňů Celsia. Řešení nabízí zelené střechy, které dokáží okolní prostředí znatelně ochladit,“ vysvětluje Pavel Přech, produktový manažer společnosti Knauf Insulation. Podle něj největší problém obecně představují zastavěné plochy. Půda s vegetací dokáže zadržet dešťovou vodu. Ta se poté postupně odpařuje a okolí se tak přirozeně ochlazuje.

Přírodní vegetace na střechách ve většině případů ani nevyžaduje žádnou speciální péči. „Na zelených střechách najdeme většinou tzv. rozchodníky. Jedná se o suchomilné rostliny, které v sobě dokáží uchovávat vodu,“ dodává Přech. Zelená střecha Urbanscape od společnosti Knauf Insulation se skládá z 10 až 12 druhů rozchodníků. Rozmanitá struktura umožňuje vegetační vrstvě kvést během delšího období a střecha tak vypadá pěkně během celého roku.

Kromě rozpálené městské zástavby se zelené střechy hodí i na řadové domy. „Rostliny na střeše prokazatelně zmenšují teplotní výkyvy uvnitř domů. V dnešní nejisté době, kdy pozorujeme strmý nárůst cen energií, to znamená velké plus. Zároveň také tlumí okolní hluk,“ tvrdí Pavel Přech z Knauf Insulation.

Atraktivní a užitečná pokrývka střechy zažívá v poslední době velký boom. Majitelé domů totiž pochopili, že střešní zeleň je ze své podstaty prospěšná. Samá pozitiva by zelené střechy přinesly i do měst, ze kterých pomalu ale jistě mizí přírodní složka. Během letních období je nejvíce vidět, že se bez kusu přírody zkrátka neobejdeme.

 

Kontakt:

 

Lenka Davidová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Jungmannova 750/34

110 00 Praha 1

Tel: +420 725 837 673

e-mail: lenka.davidova@stance.cz

www.stance.cz

 

Gallery for download

File for download (4.60 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings