Asociaci komunitní energetiky ČR posílili dva noví členové: skupina Viessmann a ZENERGO Energy

AKE ČR
3. October 2022

Praha, 3. října 2022 – Asociace komunitní energetiky ČR (AKE ČR) rozšiřuje základnu svých členů o skupinu Viessmann a firmu ZENERGO Energy. V obou případech jde o společnosti, které se zabývají ekologicky šetrnými energetickými řešeními.


Skupina Viessmann a společnost ZENERGO Energy se řadí mezi experty v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). S jejich přispěním AKE ČR osloví ještě více subjektů a podpoří tak své poslání, tzn. vytváření podmínek pro fungování komunitní energetiky.

Společnost Viessmann je předním mezinárodním výrobcem fotovoltaických systémů, topné, chladicí a klimatizační techniky. Současně je rovněž velkým podporovatelem inovací vedoucích k trvalému zlepšení životního prostředí. Kromě vynikajících produktů nabízí také jedinečné spektrum služeb, které přinášejí dlouhodobé úspory energií všem zákazníkům. Aktuálně se připravují další inovativní projekty, zaměřené na komunitní energetiku.

„Jednou z hlavních priorit naší skupiny je ochrana klimatu. Dlouhodobě se hlásíme ke společenské odpovědnosti a zachování životních podmínek pro následující generace. Komunitní energetika je nám proto velmi blízká. Vzhledem k tomu, že se mezi našimi produkty nachází řada řešení, která umožňují využívání zelené energie, dává nám spojení s AKE ČR velký smysl a věříme, že bude prospěšné pro obě strany,“ uvedl Rostislav Ulrich ze skupiny Viessmann.

Společnost ZENERGO Energy s.r.o. se zabývá osvětou a rozvojem energetiky na našem území. Je českým průkopníkem agrivoltaiky, která spočívá ve využívání OZE v zemědělství, a podílí se na pilotních instalacích v ČR. Agrivoltaika se v blízké době může stát logickým krokem k zajištění větší soběstačnosti v zemědělství a může představovat jeden z pilířů komunitní energetiky. ZENERGO Energy vidí v agrivoltaice obrovský potenciál a vyvíjí maximální a cílevědomé úsilí ohledně přípravy a následné realizace projektů v České republice.

„Podobně jako AKE ČR, i my usilujeme o decentralizaci energetického sektoru pomocí přechodu na komunitní energetiku. Jsme proto přesvědčeni, že společnými silami můžeme zásadním způsobem přispět k tomu, aby mohla komunitní energetika fungovat i v českých podmínkách,“ vysvětluje Vendula Možnarová, výkonná ředitelka ZENERGO Energy s.r.o.

„Těší mne, že mohu v naší asociaci přivítat další dva významné členy, se kterými budeme moci ještě efektivněji prosazovat využívání zdrojů čisté energie. Noví partneři sdílejí náš pohled na obnovitelné energie a rovněž mají zájem přispívat k rozvoji komunitní energetiky, takže věřím, že naše spolupráce bude úspěšná,“ říká Patrícia Čekanová, prezidentka AKE ČR.

O Asociaci komunitní energetiky ČR

AKE ČR sdružuje příznivce komunitní energetiky s cílem posílit decentralizaci energetiky a vytvořit energetické komunity po celé České republice. Podporuje tím výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů a sdružuje energetické společnosti v oblasti komunitní energetiky. Jejím cílem je také zvýšit povědomí o komunitní energetice a o možnostech využití čisté energie z ekologických zdrojů.

Užitečné odkazy:

LinkedIn profil Patrície Čekanové, prezidentky AKE ČR (zde)
Web Asociace komunitní energetiky ČR (zde)

Kontakt pro média

Kristýna Dolejšová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Tel.: + 420 602 141 313
E-mail: kristyna.dolejsova@stance.cz

 

 

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings