Optimální bydlení se službami řeší senioři většinou pozdě

RESIDOMO
5. December 2019

Ostrava, 5. 12. 2019 – Více než polovina seniorů v Moravskoslezském kraji bydlí ve vlastních domech a bytech a většina z nich považuje takovou formu bydlení za ideální. Ve výhledu 10 až 20 let by se však až čtvrtina ráda přesunula do zařízení poskytujícího seniorům odpovídající služby.


Zjištění vyplynulo z výzkumu, který pro společnost RESIDOMO, největšího poskytovatele nájemního bydlení v ČR, realizovala agentura STEM/MARK. Právě kvůli očekávané poptávce a faktu, že už nyní tvoří senioři více než čtvrtinu všech nájemníků RESIDOMO, nabízí ostravský lídr v nájemním bydlení celou paletu seniorských služeb.

 

Výzkum ukázal, že řada důchodců stále bydlí ve velkých bytech, ve kterých prožili podstatnou část svého života, a váhají s výměnou za menší. Pokud je k tomu okolnosti donutí, tak chtějí získat byt nejlépe ve stejné lokalitě, kterou dobře znají a kde jsou spokojeni. Teprve až zdravotní důvody nebo ztráta partnera je přinutí zamyslet se nad tím, zda by pro ně nebylo výhodnější uvažovat o bydlení například v domově s pečovatelskou službou, domově pro seniory aj.

 

Zhruba 30 % seniorů bydlí ve vlastním domě, 26 % ve vlastním bytě a mají tak jen výdaje s energiemi. Více než 40 procent seniorů v MS kraji má čtyřpokojový byt, téměř třetina (28,6 %) pak třípokojový. S tím koresponduje také plocha bytu, takže 30 % seniorů využívá 71 až 80 m².

 

Po odchodu dětí ze společné domácnosti téměř 40 % dotazovaných seniorů v našem kraji žije stejným životem, u třetiny se spíše zlepšil.  Až 46 % dotazovaných uvedlo, že nadbytečnou plochu po odchodu dětí nemají a téměř polovina tento problém vůbec neřeší. Přechod do podnájmu a do menšího bytu by zvolilo v případě nutnosti jen 6 až 8 procent seniorů. O možnosti, že by svůj byt či dům prodali a nastěhovali se do pronajatého bytu, který by více vyhovoval jejich potřebám, vážně uvažuje 6 % seniorů.

 

„Velmi často senioři uvolněný pokoj po dětech nechají v původním stavu pro návštěvy potomků nebo vnoučat. Často si také splní sen v podobě zřízení pracovny nebo druhé ložnice. Právě druhá ložnice se stářím stává téměř nutností, ať už z důvodu komfortnějšího spaní, rozdílného času usínání a vstávání nebo třeba rozličného pohledu na sledování televizních seriálů,“ uvádí Roman Frkous, ředitel vnějších vztahů RESIDOMO.

 

Až nemoc, podlomené zdraví nebo nemohoucnost dožene 37 procent seniorů k tomu, že budou své bydlení řešit radikálně, nejsilnějším motivem pak je smrt partnera (38 %) a nedostatek financí (19 %), kvůli kterým se senioři také nejčastěji stěhují na chatu nebo chalupu a svůj byt pronajímají.

 

Ve výhledu 10 až 20 let počítá významná část seniorů s využitím zařízení uzpůsobeného pro bydlení seniorů. „Mnoho lidí tuto situaci neřeší a nechávají ji viset někde v budoucnu. Více než třetina respondentů nám potvrdila, že impulsem k řešení by byla změna jejich zdravotního stavu. Číslo tak může být mnohem vyšší, zvláště když by se senioři dozvěděli i o jiných možnostech optimálního bydlení s nabídkou služeb, jaké nabízí nebo plánuje zavést RESIDOMO,“ říká Jan Rafaj, generální ředitel RESIDOMO.

 

Společnost RESIDOMO počítá s otevřením několika specializovaných domů právě pro seniory, které budou jak službami, tak konstrukčně optimální pro jejich bydlení. „Může to být zajímavé nejen pro lidi žijící v nájmu, ale i pro seniory bydlící ve vlastním, kteří svůj byt pronajmou nebo přenechají potomkům a za získané peníze pokryjí náklady pohodlného seniorského bydlení,“ dodává  Jan Rafaj.

 

Kontakt pro média

Kateřina Piechowicz

tisková mluvčí

Tel.: +420 777 061 117

E-mail: katerina.piechowicz@residomo.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings