RESIDOMO mění od června název na Heimstaden Czech. Švédská skupina Heimstaden je čtvrtým největším poskyto-vatelem nájemního bydlení v Evropě

RESIDOMO mění od června název na Heimstaden Czech. Švédská skupina Heimstaden je čtvrtým největším poskyto-vatelem nájemního bydlení v Evropě

RESIDOMO
27. May 2020

Společnost RESIDOMO, největší soukromý poskytovatel nájemního bydlení v ČR, mění s platností od 27. května 2020 název na Heimstaden Czech. Přejmenování souvisí s lednovým prodejem firmy novému vlastníku, jímž je švédská společnost Heimstaden Bostad AB. Ta vlast-ní bytové portfolio ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Nizozemsku, Německu a od počátku letošního roku i v České republice. Základní vizí Heimsta-den je nabídka dlouhodobého a stabilního nájemního bydlení s koncep-tem tzv. Přátelských domovů (Friendly Homes).


Heimstaden patří mezi renomované značky v oblasti nájemního bydlení, v Evropě působí již od roku 1998, má letité zkušenosti s vlastnictvím a správou desítek tisíc bytů a na evropském trhu s nájemním bydlením se dlouhodobě řadí mezi špičku.

 

„Naším hlavním cílem je, aby nájemníci mohli maximálně profitovat z našeho profesionálního přístupu a zájmu být dlouhodobým, zodpovědným a stabilním vlastníkem. Od prvního června zřizujeme mimo jiné bezplatnou zákaznickou linku a spouštíme nájemnickou mobilní aplikaci i webový portál. Zároveň chceme udržet vysoký standard všech sociálních nájemnických programů a samozřejmě zvýšit důraz na ochranu životního prostředí. S tím souvisí například navýšení investic do zateplení o 50 % a závazek přestat v našich domech úplně topit uhlím. Chceme našim nájemníkům poskytnout ještě vyšší úroveň služeb a zároveň jim nabídnout atraktivní a moderní bydlení,“ říká generální ředitel společnosti Heimstaden Patrik Hall.

 

Heimstaden klade velký důraz na oblasti sociální a environmentální udržitelnosti, kvalitu života nájemníků a zaměstnanců. Vizí společnosti je koncept Přátelských domovů (Friendly Homes), investuje proto nejen do domovů svých nájemníků, ale i lokalit v jejich okolí.

 

„Být součástí skupiny Heimstaden je hlavně skvělou zprávou pro naše nájemníky. Náš švédský vlastník je na trhu 22 let, po koupi Residomo jsme se společně stali čtvrtým největším poskytovatelem nájemního bydlení v Evropě. Pevně věřím, že důraz na maximální kvalitu služeb a rozvoj bytového fondu naši nájemníci brzy poznají. Nejen na to se jich začneme ptát v pravidelných průzkumech spokojenosti, které chystáme. Zároveň věřím, že Heimstaden svým vysokým standardem služeb a firemními hodnotami bude inspirovat i další poskytovatele nájemního bydlení v České republice ku prospěchu všech nájemníků,“ doplňuje generální ředitel RESIDOMO Jan Rafaj.

Gallery for download

File for download (0.14 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings