ČAOH souhlasí s klíčovými doporučeními Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

ČAOH
24. července 2018

Praha, 24. července 2018 – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) souhlasí s upozorněním Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), že k splnění cílů Evropské unie v oblasti recyklace bude zapotřebí většího úsilí a zároveň včasného přijetí nového zákona o odpadech podporujícího skutečnou recyklaci.


Po celém světě se projevuje trend směřující k lepšímu nakládání s odpady, který podporuje separaci, recyklaci a následné využívání materiálů jako zdrojů pro další výrobu. Evropský cíl stanovuje podíl komunálního odpadu ukládaného na skládky na maximálně 10 %, a to k roku 2035. V České republice je skládkování na postupném ústupu již od roku 2009 (viz zde). Není proto nijak překvapivé, že závěry Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která po 13 letech hodnotila stav ČR v oblasti životního prostředí, mj. potvrzují pokrok v oblasti nakládání s odpady. OECD konstatuje, že využití odpadů v ČR v minulém desetiletí výrazně vzrostlo. Přestože je produkce odpadu na jednoho obyvatele ČR hluboko pod průměrem OECD, což je velmi pozitivní, jako způsob jejich odstraňování u nás i nadále převažuje skládkování (v roce 2016 45 %). K dosažení evropského cíle v roce 2035 je tak dle OECD třeba, aby byl včas přijat nový zákon o odpadech a vyvinuto větší úsilí. ČAOH se s tímto závěrem ztotožňuje a věří, že nová vláda dá odpadovému zákonu, tentokrát vycházejícímu skutečně z evropských cílů, prioritu. „Stejně tak souhlasíme s Andrejem Babišem, že je potřeba zavést recyklaci komunálních odpadů na širší úrovni, jak uvedl v pořadu Události v České televizi,“ dodává Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

„Ve spolupráci se Spolkem veřejně prospěšných služeb a se Sdružením komunálních služeb jsme připravili tzv. Desatero moderního odpadového hospodářství. Jde o návrh opatření, která zajistí splnění cíle Evropské unie separovat a recyklovat v rámci ČR 65 % komunálních odpadů do stanoveného termínu v roce 2035, kdy by mělo být na skládky dováženo pouze 10 % odpadů,“ říká Havelka. Tato námi doporučovaná opatření ukazují, jak může stát recyklaci skutečně podpořit, a odrážejí postoj zásadní většiny firem, jak privátních, tak komunálních, které se v České republice zabývají nakládáním s komunálními odpady. Desatero klade důraz na co nejlepší třídění odpadů a s tím související omezení množství skládkovaných odpadů. Vedle četnějších a lépe dostupných popelnic na tříděný odpad pokládá za důležité také daňové zvýhodnění recyklovaných materiálů a výrobků z odpadů, jejich upřednostnění ve veřejných zakázkách či zpracování odpadu na třídicích linkách, spolu s lepší legislativou pro jejich provoz.

ČAOH podporuje i určité navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládkách. Poplatek ovšem nemá být nástrojem, který firmám zajistí prostředky pro investice do nejdražších technologií, a to z rozpočtů obcí a co nejrychleji (jak je navrhováno např. k roku 2024). Skládkovací poplatek, jakožto daň, má zajistit splnění cíle omezení skládkování, nikoli pohodlné investiční prostředí a budoucí vysoké zisky podniků. Proč by obce měly násobně navýšený poplatek, či zbytečně předražené technologie platit? Na tento klíčový fakt se v debatě bohužel někdy zapomíná. Jak moc má poplatek vzrůst, aby byl splněn evropský cíl omezování skládkování k roku 2035, ale přitom nebyly zbytečně zatíženy obce, musí definovat objektivní ekonomická analýza. Taková zatím bohužel není k dispozici. Věříme, že ji nová vláda připraví. Analýza samotná, stejně jako její objektivita, je podle nás klíčovým krokem k vyváženému nastavení nového zákona. Požadavek na ni je zřejmý, dlouhodobý a vychází zejména z potřeb těch, kteří budou nakládání s komunálními odpady platit, tedy našich dlouholetých zákazníků – obcí a měst. 

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 19 let a v současnosti pod ni spadá více než 85 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Andrea Zelenková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 724 929 694
E-mail: andrea.zelenkova@stance.cz

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Více informace a nastavení