Hrozí zrušení žlutých popelnic v obcích a městech?

ČAOH
26. listopadu 2020

Praha, 26. listopadu 2020 – Pokud poslanci v příštím týdnu odmítnou Senátem prosazenou potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy, pak v obcích a městech hrozí zrušení nebo výrazné omezení svozu žlutých popelnic, tedy separovaných plastů.


Problém vyvolalo nové ustanovení zákona o odpadech (§ 36 odst. 5), které s okamžitou účinností znemožňuje některé z dosavadních možností, jak nakládat s určitými frakcemi z třídění plastů. V ČR však nejsou náhradní technologie, kam by mohly být od ledna příštího roku, tedy již za 35 dní, přesunuty tyto „výměty“ z třídění plastů. Firmy obcí a měst i firmy privátní dlouhodobě předávají do recyklace uplatnitelnou část separovaných plastů. Pokud nově nebudou moci ze dne na den uplatnit ostatní v recyklaci nevyužitelné frakce kdekoli na trhu, či do jiných technologií, pak budou muset zastavit nebo adekvátně omezit samotný proces třídění. Z velké části obcí pak mohou zmizet žluté kontejnery a může zde skončit potřebná separace plastů.

Firmy zvažují zhruba tři krizové scénáře. Všechny tři však mají značné negativní dopady buď na rozpočty obcí, nebo na samotné třídění a recyklaci plastů z obcí. Obcím nicméně nový zákon pod hrozbou sankce přináší nově povinnost dosahovat vysokých stupňů třídění. V obcích proto hrozí buď odklon od třídění plastů, a tedy neplnění povinností, nebo zásadní zdražení svozu separovaných plastových odpadů. Tak přísné nastavení, které má od ledna stanovovat zákon z dílny MŽP, přitom nepožaduje žádná část evropské legislativy.

Senát množství hrozících rizik nové vládní legislativy pojmenoval a velkou většinou hlasů se shodl na zřejmé potřebě odložení účinnosti nové odpadové legislativy o rok, tedy od 1. 1. 2022. Ty nejvážnější chyby a nejasnosti v nastavení nového zákona, které mohou zásadně dopadat do aktuálně značně zatížených rozpočtů obcí a měst, je nutné vyřešit. MŽP zatím nedalo k dispozici ani potřebné vyhlášky. Původní znění zákona má přitom nabýt účinnosti už za 35 dnů, tedy od nového roku. Možnou blízkou krizi v nakládání s odpady v obcích tak mají v nyní v rukou poslanci. Vyslyší poslanci varování Senátu, obcí a jejich obecních svazů, profesních svazů a řady odborníků, nebo potvrdí původní problematické znění a účinnost tzv. „za každou cenu“ od 1. ledna?

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti recyklace, využívání, odstraňování, svozu a sběru odpadů. ČAOH působí na českém trhu již 21 let a v současnosti pod ni spadá více než 95 společností. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady. V posledních letech se ČAOH vstupem nových členů dále rozrostla o významné recyklační firmy, recyklující v ČR řádově stovky tisíc tun druhotných surovin.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Více informace a nastavení