Svaz podnikatelů ve stavebnictví představuje novou strategii. Zaměřuje se na vzdělávání mladých řemeslníků

Svaz podnikatelů ve stavebnictví představuje novou strategii. Zaměřuje se na vzdělávání mladých řemeslníků

Svaz podnikatelů ve stavebnictví
2. února 2023

Zlepšení vzdělávání mladých řemeslníků ve stavebních oborech v České republice je cílem nové strategie Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) „Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030“, která byla slavnostně pokřtěna v polovině ledna. Současný stav výuky stavebních řemesel v ČR nepokrývá zejména v oblasti kvantity požadavky a prostou poptávku stavebního průmyslu po kvalifikovaných pracovnících.


Po generace platilo, že řemeslo má zlaté dno, a Svaz podnikatelů ve stavebnictví dělá vše pro to, aby tomu tak bylo i dál. Vnímáme, že ve společnosti je patrná jistá míra pohrdání manuální prací, což se odráží v nedostatečné podpoře odborného školství i nezájmu uchazečů o učební obory. To nás samozřejmě mrzí. Opravdu nejsme ten špinavý obor, jak se traduje. Stavebnictví je naopak atraktivní a perspektivní odvětví s širokými možnostmi uplatnění. Na druhé straně pak řemeslo paradoxně podléhá silné kritice z pohledu kvality, ale i kvantity,“ říká prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Svaz proto přichází s návrhy opatření pro zlepšení současného stavu a podporu technického vzdělávání a stavebních řemesel při respektování potřeb společnosti.

 

Základním zadáním pro střední školy v oborech s výučním listem je absolvent vybavený aktuálními znalostmi, dovednostmi a základními zkušenostmi nezbytnými pro zahájení činnosti v daném řemesle. Zároveň je potřebné, aby žák během studia získal sociální vazbu k budoucímu povolání a nejlépe i k některému pracovnímu kolektivu, v němž během studia vykonává i určitou část odborného výcviku. „Tomu je potřeba přizpůsobit vzdělávání, jak v poměru mezi teorií a praxí, tak i v dynamice zařazování nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, včetně současných materiálů a technologií. S tím souvisí i nové požadavky na bezpečnost práce a její ekologické parametry. Tyto moderní prvky řemesla musí být doplněny důrazem na kvalitu díla a pracovní návyky,“ vysvětluje Pavel Ševčík, technický ředitel SPS a předseda jeho expertní skupiny pro podporu odborného technického školství.

 

Ve vzdělávacím procesu je podle SPS nezbytné klást důraz na řemeslnou zručnost a praktické poznání, uvedeného výsledku lze ale dosáhnout jen u dostatečně motivovaných žáků se zájmem zdokonalovat se ve zvoleném oboru. Je však třeba respektovat i skutečnost, že do středního vzdělávání stavebního zaměření zakončeného výučním listem přicházejí žáci ze složitých socioekonomických poměrů, často ze znevýhodněného prostředí.

 

Snahou SPS je prosadit systémovou změnu přípravy a motivace dětí předškolního věku a žáků základních škol na budoucí povolání technického charakteru, významně posílit prvky polytechnické výchovy a zvýšit manuální zručnost. Jen u vydání Strategie SPS ale nezůstáváme. V listopadu jsme uspořádali kulatý stůl zaměřený na podporu stavebních řemesel, který jsme rozdělili na dva bloky – první z nich se věnoval učňovskému školství z pohledu ředitelů středních odborných škol a učilišť, v druhém bloku pak diskutovali zástupci stavebních firem. V prosinci náš materiál projednal a schválil pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro vzdělání. A v polovině ledna se uskutečnila plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody za účasti premiéra, členů vlády, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Pan premiér, přítomní ministři, odboráři a zástupci zaměstnavatelů vysoce ocenili materiál SPS a doporučili zahájit realizaci opatření v něm uvedených,“ říká Pavel Ševčík.

 

Změnit chybnou vzdělávací politiku státu a napravit jeho špatnou péči o technické vzdělávání a učňovské školství je jedním z cílů SPS. Vzdělávací programy nesmí nadřazovat hodnotu teoretického vzdělání nad to řemeslné, celospolečenským zájmem musí být odstranění pohrdání manuální řemeslnou prací zejména u mladé generace. Je rovněž zapotřebí zlepšovat povědomí veřejnosti o využití a perspektivě stavebních oborů a zvýšit jejich atraktivitu při volbě budoucího oboru vzdělání a povolání.

 

V současnosti v rámci řemesla neexistuje možnost kariérního růstu a tím ani prostor pro další profesní seberealizaci, což může být jeden z důvodů nezájmu o tyto obory ze strany mladé generace. Na trhu práce je řemeslníků nedostatek a jednou z příčin je nízká prestiž těchto zaměstnání. Za zásadní pro udržení vysoké odbornosti po absolvování školní docházky proto považujeme zavedení mistrovské zkoušky, která by měla přinést vyšší jistotu zákazníkům a trvale zvyšovat odbornou úroveň řemesel. Zákazník tak bude mít možnost identifikovat kvalitního řemeslníka a tržní prostředí v této oblasti bude moci lépe než dosud fungovat na principu porovnávání ceny a kvality,“ dodává Jiří Nouza.

 

Materiál „Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030“ je dostupný ZDE.

 

O SPS


Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. Více na webu, LinkedInu a Twitteru Svazu.

 

Kontakt pro média:

Kristýna Dolejšová
tisková mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Tel.: + 420 602 141 313
E-mail: press@sps.cz 

 

 

 

Galerie ke stažení

Soubor ke stažení (0.14 MB)
Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Více informace a nastavení