Čistý výsledek ING za 1. čtvrtletí 2017 dosahuje 1 143 mil. eur

ING Bank
11. May 2017

ING v 1. čtvrtletí 2017 pokračuje v obchodním růstu s neustálým zaměřením na inovace a udržitelnost.


ING v 1. čtvrtletí 2017 pokračuje v obchodním růstu s neustálým zaměřením na inovace a udržitelnost

  •  Ukazatele za primární klienty vzrostly: čistý příjem z úvěrových byznysů vzrostl o 5,7 mld. eur a čistý příliv klientských vkladů vzrostl o 6,7 mld. eur
  • Trh stále více využívá ING inovativní produkty i aktivity zaměřené na udržitelnost


Výsledek ING za 1. čtvrtletí před zdaněním činil 1 652 mil. eur, což znamená meziroční růst o 39,3 %

  • Tento výborný výsledek odráží růst úvěrů při odolávajících maržích, lepší výsledky na finančních trzích a nižší náklady rizik
  • Solvenční ukazatel CET 1 na bázi fully-loaded dosáhl 14,5 %, přičemž ke konci roku 2016 to bylo 14,2 %

Prohlášení generálního ředitele

 „ING má za sebou úspěšné první čtvrtletí, k němuž přispěl pokračující obchodní růst,“ uvedl generální ředitel ING Group Ralph Hamers. „Základní čistý hospodářský výsledek vzrostl oproti minulému roku o 39,3 % na 1 652 mil. eur, což odráží pokračující růst úvěrů, kvalitní řízení nákladů a relativně nízké rizikové náklady. K výsledku výrazně přispělo korporátní bankovnictví, zejména pak vyšší příjmy z oblasti finančních trhů a provizí. Čistý zisk za 1. čtvrtletí poklesl z loňských 1 257 mil. eur na 1 143 mil. eur, avšak to je zapříčiněno tím, že v loňském výsledku figuruje zisk 506 mil. eur za prodej akcií NN Group.“

„Dále jsme inovovali oblast korporátního bankovnictví: naše platforma Easy Trading Connect obstála v prvním testu v podobě velkého obchodu s ropou s využitím technologie blockchain, který proběhl ve spolupráci s jedním z našich klientů a s jednou velkou francouzskou bankou. To dokazuje, že sektor financování komoditních obchodů, kde se setkáváme převážně s procesy založenými na papíře a náročnými na manuální zpracování, může být digitalizován. V roli koordinátora pro udržitelnost jsme se svým klientem Royal Philips spolupracovali na prvním syndikovaném úvěru s úrokovou sazbou navázanou na rating společnosti Sustainalytics. Pokud rating vzroste, úroková sazba u revolvingového úvěru poklesne a naopak. Jedná se o příklad toho, že firmy stále častěji začleňují udržitelnost do svých obchodních cílů.“

„Inovujeme také v jiných oblastech banky. Příkladem je platforma Payconiq pro mobilní platby, kterou ING vyvinula a spustila v Belgii v roce 2015, a kterou nyní podporují další dvě belgické banky. Počet  retailových zákazníků, kteří v Belgii tuto službu využívají, vzrostl z 6 500 loni v červenci na 25 000. Po tomto úspěchu ING spolu s dalšími nizozemskými bankami oznámila, že letos v létě spustí Payconiq v Nizozemsku.“

„Jsem hrdý na to, že výše uvedené inovace vyvinula ING a následně je převzaly další banky. To podtrhuje naši pověst lídra v oblasti digitálního bankovnictví a svědčí to o tom, že jsme schopni klientům poskytovat služby způsobem, který nás odlišuje od konkurence. Také díky tomuto přístupu jsme si polepšili v hodnocení Net Promoter Score – v minulém čtvrtletí jsme byli nejlepší v 7 zemích, nyní již v 8. ING měla k 31. březnu 2017 36,1 milionu klientů. Pro 9,85 milionu je primární bankou, což znamená meziroční růst o 8,4 %.“

„Naše úvěrové byznysy zaznamenaly čistý růst o 5,7 mld. eur, přičemž tento přírůstek se opírá jak o retailové, tak o korporátní bankovnictví, a čisté vklady klientů vzrostly o 6,7 mld. eur. Stabilní marže a vyšší provize přispěly k 39,5% růstu základního čistého výsledku oproti prvnímu čtvrtletí roku 2016. Provozní náklady byly pod kontrolou navzdory sezónně podmíněnému zvýšení regulačních nákladů a náklady rizik se držely nízko. Solvenční ukazatel CET 1 na bázi fully-loaded vzrostl ke konci března 2017 o 0,3 procentního bodu na 14,5 %, zatímco základní návratnost vlastního kapitálu za 4. čtvrtletí se z 8,1 % ve stejném období předchozího roku zlepšila na 10,8 %.“

„Jak jsme oznámili v říjnu 2016, ING propojuje lidi, platformy a procesy a buduje banku budoucnosti. V Belgii se ING dohodla s odbory na sociálním plánu, který podporuje zaměstnance, jejichž pracovní místa mohou být ohrožena, což vede k nižšímu počtu vynucených odchodů za současného dodržení finančního dopadu, který jsme odhadli v říjnu.“

„Tento týden jsme se rozloučili s finančním ředitelem Patrickem Flynnem a v srpnu odejde provozní ředitel Wilfred Nagel. Jsem jim vděčný za vše, co pro ING i pro mne osobně za ty roky udělali. Koncem týdne se Executive Board rozroste o Koose Timmermanse and Stevena van Rijswijka, zatímco Management Board Banking posílí Roland Boekhout. Jejich manažerské dovednosti přispějí k transformaci ING v banku budoucnosti – snažíme se zůstat pro klienty atraktivní, což zajistí náš vlastní udržitelný úspěch.“

O ING Bank

Skupina ING

ING je globální finanční instituce holandského původu se silnou evropskou základnou nabízející bankovní služby. Staví na zkušenostech, odborných znalostech a závazku nabízet vynikající služby a uspokojovat tak potřeby široké klientské základny zahrnující jednotlivce, rodiny, malé a střední podniky, korporace, instituce i vládní organizace. Cílem je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání.

ING Bank se svými více jak 53 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Silnou stránkou je dobře známá a silná značka s pozitivním vnímáním klientů v řadě zemí, silná finanční pozice, víceúrovňová distribuční strategie a mezinárodní síť. Udržitelnost a společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie ING Bank, o čemž svědčí první příčka v kategorii Diversified Financials v indexu Dow Jones Sustainability, a dále zařazení do indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

ING získala ocenění Globální Banka roku 2016, kterou uděluje časopis Banker ze skupiny Financial Times.

ING Bank v České republice

ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více jak 250 lidí.

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992.  V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí.

V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky; finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců.

Stance Communications, s.r.o.
Tereza Schneiderová

Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331

E-mail: tereza.schneiderova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings