Šťastné páry mají častěji společné finance

ING Bank
7. February 2018

Praha, 8. února 2018 – Téměř polovina párů (48 %) v České republice má společné finance. Ukázal to mezinárodní průzkum ING, který zjišťoval pohled takřka 15 000 lidí z 15 zemí. České páry jsou pod evropským průměrem, který činí 53 %. ING taktéž zjistila, že existuje spojitost mezi štěstím partnerských dvojic a jejich sdílením financí. Více než polovina (55 %) lidí ve šťastném vztahu taktéž společně spravuje své finance.


Již sedmý ročník každoročního průzkumu ING International Survey ukázal, že 55 % Evropanů ve šťastném vztahu spravuje své finance společně. Z lidí, kteří jsou ve vztazích nespokojeni, pak sdílí své finance pouze 46 %. Průzkum taktéž ukazuje, že téměř jedna třetina (32 %) nespokojených tvrdí, že mají své finanční prostředky z velké části oddělené, kdežto u šťastných párů to platí pouze v 23 % případů. Zdá se, že lidé, kteří jsou ve šťastném páru, sdílejí finanční prostředky mnohem častěji než ti, kteří jsou ve vztahu spokojeni méně.

Trend společné správy financí ve šťastných párech potvrzují i čísla z dalších zemí. Čísla v USA (69 %) a Austrálii (64 %) jsou vyšší než evropský průměr (55 %). Česká republika se svými 49 % je na tom o něco hůře než naši západní sousedé z Německa s 51 %. Nejméně z celé Evropy sdílejí své finance Rakušané (35 %). Na vrcholu evropského žebříčku je v této kategorii Rumunsko (76 %) a Španělsko (68 %). V těchto dvou zemích jsou páry s oddělenými financemi ve svých osobních životech méně spokojené. Další čísla viz Tabulka 1.

Výzkumníci taktéž objevili spojitost mezi páry, které spravují finance společně, a jejich štěstím ve vztahu. Téměř tři ze čtyř (72 %) Evropanů, kteří spravují finance společnými silami, totiž mají velmi blízký vztah, oproti pouhým 45 %, kteří spravují své finance odděleně.

Průzkum taktéž zjistil, že tři procenta Evropanů, kteří žijí ve vztahu, skrývají před svým protějškem nějaké finanční tajemství. Jeden z pěti respondentů (21 %) naznačuje, že v některých případech před partnerem tají své útraty, úspory či dluhy. Důvody pro toto tajnůstkářství jsou zejména neochota přiznat své výdaje (16 %) či dluhy (9 %).

Vedle tématu štěstí párů a společné správy finančních prostředků se průzkum zabýval i úsporami a dluhy. Ukázalo se, že přibližně čtvrtina (26 %) evropských domácností nemá žádné úspory. V České republice je toto číslo o něco nižší, a to 23 %, což je třetí nejlepší výsledek po Lucembursku (13 %) a Turecku (19 %). Naopak nejhůře je na tom Rumunsko, kde více než třetina (36 %) domácností nemá žádné úspory.

V průměru 23 % evropské populace momentálně splácí osobní půjčku, což je nejčastější typ dluhu v Evropě (vyjma Turecka a Spojeného království, kde je to dluh na kreditní kartě). V České republice je toto číslo o něco vyšší, konkrétně 26 %. Do této části průzkumu nebyly zařazeny hypotéky.

„Těší mě, že si Češi začínají uvědomovat význam spoření a patří k nejpoctivějším střadatelům v Evropě. ING si to taktéž uvědomuje, a proto se snaží vynakládat více a více energie na poskytování kvalitních spořicích produktů nejen českým občanům. Usilujeme o propracovaný digitální systém, který celý proces pro střadatele ještě více zjednoduší. Zároveň mě velmi těší i druhé velké zjištění průzkumu, kde se ukazuje, že společná správa financí usnadňuje chod domácnosti a zároveň vede k většímu štěstí ve vztahu. Domácnosti tvořené páry mají pak také větší šanci na navýšení úspor,“ říká Isold Heemstra, generální ředitel ING Bank Česká republika.

O ING Bank

Skupina ING

ING je globální finanční instituce holandského původu se silnou evropskou základnou nabízející bankovní služby. Staví na zkušenostech, odborných znalostech a závazku nabízet vynikající služby a uspokojovat tak potřeby široké klientské základny zahrnující jednotlivce, rodiny, malé a střední podniky, korporace, instituce i vládní organizace. Cílem je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání.

ING Bank se svými více jak 53 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Silnou stránkou je dobře známá a silná značka s pozitivním vnímáním klientů v řadě zemí, silná finanční pozice, víceúrovňová distribuční strategie a mezinárodní síť. Udržitelnost a společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie ING Bank, o čemž svědčí první příčka v kategorii Diversified Financials v indexu Dow Jones Sustainability, a dále zařazení do indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

ING získala ocenění Best Bank In The World 2017, kterou uděluje časopis Global Finance.

ING Bank v České republice

ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více jak 250 lidí.

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992.  V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí.

V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky; finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců.


Pro více informací kontaktujte:

Stance Communications, s.r.o. 
Tereza Schneiderová
Account Manager Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 
Tel.: +420 724 872 331, +420 224 810 809
E-mail: tereza.schneiderova@stance.cz

Press release for download

190207_ing_pruzkum_pary.doc (0.12 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings