Charitativní snídaně: Zaměstnanci ING bank upekli dobrou věc

Charitativní snídaně: Zaměstnanci ING bank upekli dobrou věc

ING Bank
9. November 2018

Praha, 9. listopadu – Přispět prarodičům, kteří sami vychovávají dva školáky, na jejich doučování a pomoci dětskému domovu financovat nájem „tréninkového bytu", kde mohou bezpečně získat zkušenosti s provozem domácnosti, hospodařením s penězi, mezilidskými vztahy a novým sociálním prostředím. Takto se rozhodli pomoci zaměstnanci ING Bank.


A tak ve středu 7. listopadu uspořádali již tradiční charitativní snídani. Upekli a uvařili sladké i slané dobroty a prodávali je svým kolegům. Vybranou částku následně banka zdvojnásobila. Vybrali celkem 34 500 Kč, což je rekordní částka v několikaleté historii charitativních snídaní ING Bank. Banka navíc tuto částku ještě zdvojnásobila, čímž bude moci pravděpodobně podpořit ještě nějaký další projekt pro děti z pěstounských rodin či dětských domovů, kterým se dlouhodobě věnuje v rámci svého ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové.

„Charitativní snídaně pořádáme dvakrát ročně již řadu let. Tato však byla v mnoha směrech výjimečná. Nejen tím, že jsme vybrali nejvyšší částku v historii, ale zároveň jsme v rámci sta let České republiky rozšířili snídani i o prodejní výstavu obrázků dětí z dětských domovů na téma staletého výročí země. Výtěžek z prodeje obrázků tak doplnil peníze získané prodejem slaných a sladkých dobrot,“ říká Veronika Němcová, předsedkyně ING Bank Fondu nadace Terezy Maxové dětem.

Kontakt  
Tereza Schneiderová

Account Manager
Stance Communications
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
e-mail: tereza.schneiderova@stance.cz

www.ing.cz


O ING Bank

Skupina ING

ING je globální finanční instituce holandského původu se silnou evropskou základnou nabízející bankovní služby. Staví na zkušenostech, odborných znalostech a závazku nabízet vynikající služby a uspokojovat tak potřeby široké klientské základny zahrnující jednotlivce, rodiny, malé a střední podniky, korporace, instituce i vládní organizace. Cílem je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání.

 

ING Bank se svými více jak 53 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Silnou stránkou je dobře známá a silná značka s pozitivním vnímáním klientů v řadě zemí, silná finanční pozice, víceúrovňová distribuční strategie a mezinárodní síť. Udržitelnost a společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie ING Bank, o čemž svědčí první příčka v kategorii Diversified Financials v indexu Dow Jones Sustainability, a dále zařazení do indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

 

ING získala ocenění Best Bank In The World 2017, kterou uděluje časopis Global Finance.

 

ING Bank v České republice

ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více jak 250 lidí.

 

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992.  V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí.

 

V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

 

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky; finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců.

Gallery for download

File for download (1.84 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings