Členství v APRA si vážíme

Členství v APRA si vážíme

14. April 2021

Od roku 2008 je naše agentura právoplatným členem Asociace public relations agentur (APRA). Společně pracujeme na základě etických a profesních standardů zakotvených především ve stockholmské chartě. Našim posláním je prezentovat pozitivně obor PR a podílet se na tzv. nejlepší praxi. Členství si velmi považujeme.


Stance Communications se řadí mezi 18 agentur, které jsou v ČR certifikovány a sdruženy v profesní asociaci. Místo mezi certifikovanými agenturami pravidelně obhajujeme, naposledy jsme recertifikací úspěšně prošli v říjnu 2019.

Gallery for download

File for download (0.06 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings