Jak zachránit tisíce českých diabetiků před mrtvicí?

Jak zachránit tisíce českých diabetiků před mrtvicí?

9. March 2023

Diabetikům hrozí až třikrát větší riziko mrtvice oproti zdravému člověku. Pacienti s cukrovkou mají vyšší úmrtnost a těžší neurologické postižení. Přitom lze fatálnímu konci předejít včasnou návštěvou lékaře –⁠ to je hlavní poselství pondělní moderované debaty pod patronací DAČR (Diabetické asociace České republiky), kterou zorganizovala Stance Communications.


Jsme moc rádi, že se ve studiu v pražském Kongresovém centru podařilo přivítat renomované hosty – přednostu Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole a současně prezidenta Diabetické asociace České republiky (DAČR), profesora MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA a pak primáře Neurologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole, docenta MUDr. Aleše Tomka, Ph.D., předsedu Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP.

 

 

V Česku se s diabetem potýká přes milion lidí. Až třetina dospělé populace má mezi svými blízkými příbuznými diabetika. Kdo proto nezná hladinu cukru v krvi, měl by navštívit praktického lékaře a nechat si sestavit tzv. profil rizika. V případě, že se u pacienta objeví nebezpečí mozkové příhody, lze na základě toho poté nasadit personalizovanou léčbu. Bohužel u mnoha lidí platí, že se jejich diabetes projeví až s cévní mozkovou příhodou. Cukrovka sice nebolí, ale její následky mohou stát člověka život.  Významné opodstatnění tak představuje prevence v podobě tzv. agonistů receptoru pro GLP-1.

 

Moderovanou debatu ve spolupráci s ČTK jste mohli sledovat živě na iHNED.cz, iDNES.cz a Novinky.cz. Pokud jste nestihli, k dispozici je záznam.

Odkaz na youtube zde.

Gallery for download

File for download (18.46 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings