Naši klienti podepsali významné memorandum o rozvoji pohornické krajiny

Naši klienti podepsali významné memorandum o rozvoji pohornické krajiny

17. July 2019

V areálu bývalého dolu Gabriela v Karviné dnes zástupci vedení MS kraje představili koncepci rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Cílem je proměna území mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou v oblast s pestrou mozaikou aktivit zajišťujících její udržitelný rozvoj. Do projektu MS kraje se kromě dotčených měst zapojila také řada významných regionálních firem včetně dvou našich klientů RESIDOMO a Asental Land. Generální ředitelka Asentalu Radmila Kuzicová a generální ředitel RESIDOMO Jan Rafaj připojili svůj podpis na memorandu o spolupráci na realizaci koncepce rozvoje a využití potenciálu území Karvinska.


Gallery for download

File for download (6.22 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings