Češi považují vodu za vzácnou komoditu, investovala by do ní více než polovina z nás

Amundi Czech Republic
20. March 2019

Praha, 20. března 2019 – Voda je základem života, její zásoby jsou však omezené a klesají. Uvědomují si to i Češi – celých 92 % tuzemských obyvatel totiž vodu v současnosti považuje za vzácnou komoditu. Více než polovina by pak investovala do společností řešících nedostatek vody. Ukazují to výsledky průzkumu pro skupinu Amundi Czech Republic.


„Nedostatek sladké vody je jedno z největších globálních rizik. Povědomí o tomto problému existuje i v České republice, pro 78 % Čechů představuje voda vzácnou komoditu, jíž je již v současnosti v některých částech světa značný nedostatek. Největší obavy v souvislosti s vodou vyvolává mezi necelými 67 % Čechů dlouhotrvající sucho,“ říká Dana Kryńska, vedoucí komunikace v Amundi Czech Republic.

 

Výzkum dále ukázal, že si více než 41 % respondentů myslí, že spotřeba vody v České republice stoupla za posledních 40 let až čtyřikrát, necelých 23 % se pak domnívá, že šestkrát. Nejvíce dotázaných také odpovědělo, že průměrná spotřeba vody za jeden den v domácnosti dosahuje 31–60 litrů (32,4 %). Pouze 5,7 % pak soudí, že je to přes 130 litrů. Skutečná průměrná spotřeba na jednoho člena domácnosti podle dat Českého statistického úřadu z roku 2018 činí 88,7 litru na den.

 

„Češi svou spotřebu vody ani výdaje na ni tolik nesledují. Takřka 31 % respondentů totiž neví, jaké jsou jejich průměrné měsíční výdaje za vodu v domácnosti,“ dodává Kryńska. U necelých 29 % měsíční výdaje dosahují 251 až 500 Kč, více než 21 % se pak domnívá, že se tato částka pohybuje v rozmezí 501 až 1000 Kč za měsíc.

 

Z hlediska hodnoty je voda v České republice vnímána jako komodita, jejíž cena poroste. „Podle více než 95 % respondentů se cena vody v budoucnu zvýší. V této souvislosti by každý pátý Čech do této komodity investoval právě vzhledem k potenciálu růstu cen vody,“ říká Dana Krynśka. Pro necelých 37 % by pak investice do vody představovala sociálně odpovědnou investici. Přibližně polovina aktivních investorů přitom dnes investici do vody zvažuje více než před několika lety.

 

Mezi nejznámější společnosti z oblasti vodohospodářství patří jednoznačně Veolia, kterou znaly skoro tři čtvrtiny respondentů. Druhou nejznámější firmou pak byl Ecolab.

 

Průzkum pro skupinu Amundi Czech Republic realizovala společnost STEM/MARK na přelomu září a října 2018 na vzorku 512 mužů a žen ve věku 25–65 let.

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings