Pioneer Funds - Russian Equity bodoval v „Investícii roka 2016“ s hrubým ročným výnosom viac ako 58 %

Amundi Czech Republic
14. February 2017

V súťaži spoločností Fincentrum & Forbes obsadil 3. priečku medzi akciovými fondmi. Akciový fond Pioneer Funds - Russian Equity obsadil tretiu priečku v kategórii akciových fondov v súťaži spoločností Fincentrum & Forbes „Investícia roka 2016". Luxemburský fond, ktorý sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom a dlhodobom horizonte investovaním do portfólia akcií regiónu Ruska, dokázal v roku 2016 vygenerovať hrubý výnos vo výške 58,8 percenta. Investorom v SR je k dispozícii v eurovej aj v dolárovej triede.


„V minulom roku sa mimoriadne darilo akciovým fondom rozvíjajúcich sa trhov, najmä potom tým zameraným na Brazíliu a práve Rusko. Ako ukazuje výkonnosť oceneného fondu Pioneer Funds - Russian Equity, investori si mohli siahnuť na atraktívny, v mnohých prípadoch aj viac ako 50% výnos. Vážime si ocenenie odbornej poroty, pretože okrem hodnotenia pomeru výnos/ riziko vyjadruje aj dôveru v kvalitnú správu portfólia a riadenie rizika,“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country manažér Pioneer Investments v SR.

„Akciové trhy majú podľa nášho názoru stále zaujímavý rastový potenciál a predovšetkým v prvom polroku zostávame optimistickí na východnú Európu, najmä Rusko, ktoré aj napriek 60% rastu v minulom roku nie je nijako nadhodnotené. Investorom však samozrejme odporúčame aj naďalej investovať s rozvahou a nepodliehať ilúziám z rekordných výnosov. V súčasnom turbulentnom prostredí, kde svoju úlohu zohrávajú čoraz viac nielen ekonomické, ale tiež geopolitické udalosti, sa situácia môže veľmi rýchlo zmeniť,“ dopĺňa Ovčarik.

Podfond Pioneer Funds - Russian Equity je dostupný prostredníctvom širokej distribučnej siete skupiny Pioneer Investments v SR. Pre viac informácií o produktovej ponuke, výhodách a rizikách spojených s investovaním, prosím, navštívte stránky skupiny www.pioneerinvestments.sk (resp. http://www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf).

Slávnostne vyhlásenie výsledkov súťaže „Investícia roka 2016“ prebehlo 24. januára 2017. Spoločnosť Fincentrum hodnotila podielové fondy už siedmy rok, a to v šiestich kategóriách. Spoločne s mesačníkom Forbes chce pomáhať bežným investorom s orientáciou v zložitých investičných procesoch a zvyšovať finančnú gramotnosť obyvateľstva.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments 
Dana Krynska
Head of Marketing & PR
Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4
Tel. +420 296 354 423, +420 603 471 990, Fax. +420 296 354 100
E-mail: dana.krynska@pioneerinvestments.com
www.pioneerinvestments.cz
 

Stance Communications, s.r.o.
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už takmer 90 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, keď bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnosti pôsobí skupina Pioneer Investments v 28 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 352 investičných profesionálov. Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom z radov inštitúcií, firiem, sprostredkovateľov a súkromných investorov z celého sveta ponúknuť pestrú škálu produktov v rámci tradičných i netradičných tried aktív. Konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť za všetkých okolností, ktoré budúcnosť prinesie. Na zaistenie inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac ako 228,4 miliard eur (k 31. 12. 2016). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings