Slováci veria firmám sledujúcim dlhodobé svetové trendy, najčastejšie by chceli vlastniť akcie Microsoftu

Amundi Czech Republic
28. March 2019

Praha, 28. marca 2019 – Trvalé trendy, do ktorých sa oplatí dlhodobo investovať – práve na tie sa zameriava tematické investovanie, ktoré pre väčšinu Slovákov v súčasnosti predstavuje stále veľkú neznámu. To, čo však Slováci naopak poznajú veľmi dobre, je umelá inteligencia, ktorú viac ako 34 % považuje za hlavný technologický trend dnešnej doby. Najviac zmien podľa Slovákov čaká automobilový priemysel, naopak za, najstabilnejšie považujú bankovníctvo a služby. Ukazujú to výsledky prieskumu pre skupinu Amundi Czech Republic.


„Tematické investovanie nie je v povedomí Slovákov príliš rozšírené. Len 3 % respondentov nášho prieskumu vykázali aspoň základnú znalosť toho, čo tento pojem znamená. Väčšina Slovákov tak nevie, aké pozitíva môže tematické investovanie priniesť. Tento pojem totiž charakterizuje investície do perspektívnych odborov a trendov s potenciálom nadpriemerného rastu. Medzi ne patria napríklad globalizácia, technologické inovácie či prevratné zmeny,“ hovorí Dana Kryńska, vedúca komunikácie v Amundi Czech Republic.

 

Za najlepší vynález súčasnosti považuje 65,3 % respondentov umelé srdce a 12,2 % smartfón. Pre 34,9 % Slovákov predstavuje najväčší technologický trend súčasnosti umelá inteligencia. Pre viac ako 23,5 % je to automatizácia a 22,5 % obyvateľov vníma ako najväčší trend robotizáciu. „Viac ako polovica respondentov pritom automatizáciu vníma pozitívne. Pozitíva vidí najmä v tom, že sa ľudia uvoľnia pre prácu v službách a vo vzniku nových špecializácií a odborov. Naopak, ako negatívum automatizácie vnímajú obyvatelia Slovenska najčastejšie to, že ľudia prichádzajú o prácu,“ približuje Kryńska. Najväčšie zmeny očakávajú Slováci v odbore automobilov, najmenej ich naproti tomu očakávajú v bankovníctve a v službách.

 

Vynálezy, bez ktorých sa väčšina respondentov nezaobíde v každodennom živote, sú internet (57,1 %) a mobilný telefón (47,5 %). Najväčšiu radosť by urobil viac ako 61 % Slovákom vynález liekov na rakovinu, 21,4 % by potešil nový spôsob jednoduchého získavania energie a 13,3 % by ocenilo vynález teleportácie. Za najväčšiu prevratnú zmenu považuje 41,4 % Slovákov internet a 40 % elektrinu.

 

Výskum ďalej ukázal, že akcie spoločností, ktoré reflektujú dlhodobé svetové trendy, by uprednostňovalo nakúpiť 71 % Slovákov. Väčšina by tak urobila z dôvodu, že verí, že firmy majú budúcnosť. Pre viac ako 24 % je tematické investovanie aspoň zaujímavé. „Za najväčšieho inovátora považuje 36,5 % respondentov Teslu a 23,7 % Google. Keby si Slováci mohli vybrať, časť akej spoločnosti by chceli vlastniť a podieľať sa na jej zisku, viac ako 77 % by si vybralo Microsoft nasledovaný Applom,“ dodáva Kryńska.

 

Prieskum pre skupinu Amundi Czech Republic realizovala spoločnosť STEM/MARK na Slovensku na prelome septembra a októbra 2018 na vzorke 512 mužov a žien vo veku 25 – 65 rokov.


O skupine Amundi

Skupina Amundi je najväčším správcom investícií v Európe, pokiaľ ide o výšku spravovaného majetku, a radí sa do TOP 101 z celosvetového hľadiska. Vďaka spojeniu s Pioneer Investments spravuje pre svojich klientov aktíva v hodnote 1,425 bilióna2 eur. Prostredníctvom šiestich hlavných investičných centier3 ponúka svojim klientom v Európe, v oblasti Ázie a Tichomoria, na Strednom východe a v Severnej aj Južnej Amerike bohaté skúsenosti s finančnými trhmi a široký rozsah odborných znalostí pre aktívne aj pasívne investičné riešenia a reálne aktíva. Amundi s centrálou v Paríži je od novembra 2015 listovaná na burze a je prvým správcom aktív v Európe, čo sa týka trhové kapitalizácie4.

Vďaka využitiu výhod vyplývajúcich z narastajúceho rozsahu a veľkosti má Amundi možnosť ponúkať svojim klientom nové a pokročilé služby a nástroje. Vďaka svojim jedinečným schopnostiam v oblasti výskumu, zručnostiam 4 500 členov tímu a vďaka odborníkom na trhy v 37 krajinách poskytuje retailovým, inštitucionálnym a firemným klientom inovatívne investičné stratégie a riešenia prispôsobené ich potrebám, cieľom a rizikovým profilom.

Zo 14. ročníka ceny Funds Europe Awards si spoločnosť Amundi odniesla spolu tri významné ceny. Ocenenie získali Yves Perrier, Pascal Blanqué a fondy Amundi ETF. Fond Amundi Funds Cash USD – AU zvíťazil v kategórii krátkodobých investícií v českej ankete Finanční produkty roku 2018 podľa webu Finparáda.cz. Vo slovenskom hodnotenie Fincentrum&Forbes Investícia roka 2018 zvíťazil fond Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term, ktorý sa tak stal slovenskou investíciou roka.

Na Slovensku pôsobí Amundi prostredníctvom spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., a distribučné kanály sú UniCredit Bank, Partners Group a ďalšie siete nezávislých finančných sprostredkovateľov.

Skupina Amundi Czech Republic je zodpovedná za riadenie aktivít na Slovensku a v Bulharsku.

Amundi. Dôveru je potrebné si získať.

Viac informácií na amundi.cz

[1]Zdroj: IPE „Top 400 asset managers“ publikované v júni 2018, podľa AUM ku 31. decembru 2017.

[2]Informácie Amundi k 31. decembru 2018.

[3]Investičné centrá: Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paríž a Tokio.

[4]Podľa trhovej kapitalizácie k 30. septembru 2018.

 

Kontakt 

Dana Kryńska
Head of Communication

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

společnost skupiny Amundi

Budova Rustonka 2 | Rohanské nábřeží 693/10

186 00 Praha 8

tel.:  +420 296 354 423, +420 603 471 990
e-mail: dana.krynska@amundi.com

www.amundi.cz

 

Stance Communications

Tereza Schneiderová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Jungmannova 750/34

110 00 Praha 1

Tel: +420 224 810 809, +420 724 872 331

e-mail: tereza.schneiderova@stance.cz

www.stance.cz

Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Informace o rizicích jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu.

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings