Češi věří firmám sledujícím dlouhodobé světové trendy, nejčastěji by chtěli vlastnit akcie Apple

Amundi Czech Republic
27. March 2019

Praha, 27. března 2019 – Trvalé trendy, do kterých se vyplatí dlouhodobě investovat – právě na ty se zaměřuje tematické investování, které pro většinu Čechů v současnosti představuje stále velkou neznámou. To, co však Češi naopak znají velmi dobře, je umělá inteligence, kterou více než 34 % považuje za hlavní technologický trend dnešní doby. Nejvíce změn podle Čechů čeká automobilový průmysl, naopak za nejstabilnější považují bankovnictví a služby. Ukazují to výsledky průzkumu pro skupinu Amundi Czech Republic.


„Tematické investování jako pojem není mezi Čechy příliš známé. Jen 3,3 % respondentů našeho průzkumu vykázalo alespoň základní znalost toho, co tento pojem znamená. Většina Čechů tak neví, jaká pozitiva může přinést. Tematické investování je totiž úzce spjato s globalizací obchodu, se všeobecným technologickým pokrokem a inovacemi, demografickými trendy a změnami životního prostředí ovlivňujícími a měnícími zaběhnutý řád našeho světa. Právě tyto trendy poskytují zajímavé investiční příležitosti a cílem tematického investování je jich prostřednictvím různých společností využívat,“ říká Dana Kryńska, vedoucí komunikace v Amundi Czech Republic.

 

Za nejlepší vynález současné doby považuje 69,1 % respondentů umělé srdce a 13,3 % chytrý telefon. Pro 34,6 %. Čechů představuje největší technologický trend současné doby umělá inteligence. Pro více jak 24 % je to pak robotizace a 22,5 % obyvatel vnímá jako největší trend automatizaci. „Více než polovina respondentů přitom automatizaci vnímá pozitivně. Pozitiva vidí zejména v tom, že se lidé uvolní pro práci ve službách a ve vzniku nových specializací a oborů. Naopak jako negativum automatizace vnímají obyvatelé České republiky nejčastěji to, že lidé přicházejí o práci,“ přibližuje Kryńska. Největší změny očekávají Češi v automobilovém průmyslu, nejméně jich naproti tomu očekávají v bankovnictví a ve službách.

 

Vynálezy, bez kterých se většina respondentů neobejde v každodenním životě, jsou internet (57,6 %) a mobilní telefon (53,3 %). Největší radost by udělal necelým 60 % Čechům vynález léků na rakovinu, více jak 21 % by pak potěšil nový způsob snadného získávání energie a 15 % by ocenilo vynález teleportace. Za největší převratnou změnu považuje 53,1 % Čechů elektřinu a 28,9 % internet.

 

Výzkum dále ukázal, že akcie společností, které reflektují dlouhodobé světové trendy, by upřednostňovalo nakoupit necelých 65 % Čechů. Většina by tak učinila z důvodu, že věří, že tyto firmy mají budoucnost. Pro více jak 21 % je pak tematické investování alespoň zajímavé. „Za největšího inovátora považuje 34,6 % respondentů Teslu a 26 % Google. Kdyby si měli Češi vybrat, část jaké společnosti by chtěli vlastnit a podílet se na jejím zisku, vybralo by si více než 70 % Apple následovaný Microsoftem,“ dodává Kryńska.

 

Průzkum pro skupinu Amundi Czech Republic realizovala společnost STEM/MARK v České republice na přelomu září a října 2018 na vzorku 512 mužů a žen ve věku 25–65 let.


O skupině Amundi

Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku, a řadí se do TOP 101 z celosvětového hlediska. Díky spojení s Pioneer Investments spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě 1,425 bilionu2 eur. Prostřednictvím šesti hlavních investičních center3 nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní i Jižní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení a reálná aktiva. Amundi s centrálou v Paříži je od listopadu 2015 listována na burze a je prvním správcem aktiv v Evropě, co se týče tržní kapitalizace.4

Díky využití výhod vyplývajících z narůstajícího rozsahu a velikosti má Amundi možnost nabízet svým klientům nové a pokročilé služby a nástroje. Díky svým jedinečným schopnostem v oblasti výzkumu, dovednostem takřka 4500 členů týmu a díky odborníkům na trhy v 37 zemích poskytuje retailovým, institucionálním a firemním klientům inovativní investiční strategie a řešení přizpůsobená jejich potřebám, cílům a rizikovým profilům.

Ze 14. ročníku ceny Funds Europe Awards si společnost Amundi odnesla celkem tři významné ceny. Ocenění získali Yves Perrier, Pascal Blanqué a fondy Amundi ETF. Fond Amundi Funds Cash USD – AU zvítězil v kategorii krátkodobých investic v české anketě Finanční produkty roku 2018 webu Finparáda.cz. Ve slovenském hodnocení Fincentrum&Forbes Investícia roka 2018 zvítězil fond Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term, který se tak stal slovenskou investicí roku.

V České republice Amundi působí prostřednictvím společností Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s., a Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. Spravuje aktiva jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Své produkty poskytuje přes distribuční kanály Komerční banky, UniCredit Bank a společnosti nezávislých finančních zprostředkovatelů.

Skupina Amundi Czech Republic je zodpovědná za řízení aktivit na Slovensku a v Bulharsku.

Amundi. Důvěru je třeba si získat.

Více informací na amundi.cz

[1] Zdroj: IPE „Top 400 asset managers“ publikováno v červnu 2018, podle AUM k prosinci 2017.
[2] Informace Amundi k 31. prosinci 2018.
[3] Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Milán, Paříž a Tokio.
[4] Podle tržní kapitalizace k 30. září 2018.

 

Kontakt 

Dana Kryńska
Head of Communication

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

společnost skupiny Amundi

Budova Rustonka 2 | Rohanské nábřeží 693/10

186 00 Praha 8

tel.:  +420 296 354 423, +420 603 471 990
e-mail: dana.krynska@amundi.com

www.amundi.cz

 

Stance Communications

Tereza Schneiderová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Jungmannova 750/34

110 00 Praha 1

Tel: +420 224 810 809, +420 724 872 331

e-mail: tereza.schneiderova@stance.cz

www.stance.cz

Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Informace o rizicích jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu.

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings